UNZERE KROKE

children / anti-discrimination / minorities
implemented since 2012

Czulent, together with other minorities rights organizations and with Małopolski Urząd Wojewódzki in Cracow is organizing actions to increase the tolerance and integration for Chlidren's Day. Artists from different minorities together with their kids make an installation about multicultural aspects of Krakow's and Lesser Poland's citizens.

As parents and citizens of Krakow, we find it very important to integrate our children. We believe that this initiative helps us to break the stereotypes and fight prejudice, racism and anti-Semitism.

?Our Cracow?/ ?Unzere Kroke? is an cultural event for kids, organized each year in Cracow for Chlidren?s Day.

Kids of different faiths, nationalities and ethnicities form Cracow come together to have fun. During the workshops with help from artists, children work together to create artistic installations connected to history and traditions of Cracow and Lesser Poland, making presence, tradition and history of their own communities visible. As parents and citizens of Cracow, we find it very important to integrate our children. We believe that this initiative helps us to break the stereotypes and fight prejudice, racism and anti-Semitism.

In previous years, workshops were led by : Bogusław Barnaś, Anna Rozenfeld, Krzysztof Gil, Małgorzata Mirga-Tas i Urszula Palusińska.

The event ?Unzere Kroke/Our Cracov? is always an open event and everyone is welcome. All kids get a small present and a meal.

Honorary Patronage for this event in years 2013 and 2014 was taken by Mr. Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski (Provincial Governor of Lesser Poland).

Our actions were supported by Elżbieta Mirga-Wójtowicz, Pełnomocniczka Wojewody Małopolskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Plenipotentiary of the Governor of Lesser Poland for National and Ethnic Minorities Affairs)

 

Wydarzenie organizowane przez:
Żydowskie Stowarzyszenie Czulentw partnerstwie z:

Centrum Edukacyjne Chabad-Lubavitch Kraków
Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie
Joint Distribution Committee PolskaKancelarii Prezesa Rady Ministrów - Pełnomocnika Rządu ds. Równego TraktowaniaKonsulatem Generalnym USA w Krakowie
Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Ormiańskim Towarzystwem Kulturalnym w Krakowie
Romskim Stowarzyszeniem Oświatowym "Harangos"Stowarzyszenia Słowaków i Łemków w Polsce

Taube Foundation for Jewish Life & Culture
Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Krakowie

Wójta Gminy Uście Gorlickie

Nagrody rzeczowe przekazały:

Ambasada Izraela
Fundacja Szalom
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak sp. z o.o.
Urząd Miasta w Krakowie
Wydawnictwo Austeria
Wydawnictwo Bona
Wydawnictwo Nisza
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent