A Majses

projekt wydawniczy dla dzieci żydowskich w Polsce

Żydowska Biblioteka im.Remu

jedyna publiczna żydowska biblioteka w Galicji

Szkółka Niedzielna - Unzere Kinder

największa szkółka niedzielna dla dzieci żydowskich w Polsce

anty Semityzm nie jest poglądem

innowacyjne narzędzia dla nauczycieli z zakresu edukacji o mniejszości żydowskiej

Jestem stąd. Polska wielu narodów

mobilna wystawa o mniejszościach narodowych i etnicznych w Polsce

Unzere Kroke / Nasz Kraków

warsztaty dla dzieci przełamujące stereotypy, w walce z wszelkimi przejawami rasizmu i antysemityzmu.