Kategorie
partnerzy

YES Forum

koalicje

YES Forum

Celem koalicji jest:

  • Popraw przyszłej perspektywy narażonych na wykluczenie młodych ludzi w zakresie edukacji, szkoleń i zatrudnienia.
  • Zwiększenie uczestnictwa narażonej na wykluczenie młodzieży w demokratycznych procesach decyzyjnych.
  • Zwiększenie politycznego i społecznego zainteresowania kwestii związanymi z młodzieżą w tworzonych programach, strategiach i politykach.

yes-forum.eu