Kategorie
partnerzy

American Jewish Committee Central Europe

partnerzy

Shapiro Silverberg
AJC Central Europe

American Jewish Committee (AJC) na Europę Środkową. AJC jest globalną organizacją działającą na rzecz społeczności żydowskiej, sojuszu transatlantyckiego, miejsca Izraela na arenie międzynarodowej oraz wartości demokratycznych. Biuro AJC Central Europe, otwarte w 2017 roku, oprócz Polski obejmuje swoim zasięgiem Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację i Węgry.

ajc.org

Współpraca:

czulent-konferencja
,

Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce

Kategorie
partnerzy

Rzecznik Praw Obywatelskich

partnerzy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela oraz zasad równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej lub czy nie doszło do aktu dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z RPO w ramach realizowanych projektów rzeczniczych, których celem jest wzmocnienie głosu mniejszości narodowych i etnicznych.

www.rpo.gov.pl

Współpraca:

POLAND
, ,

Narodowość, etniczność i budowanie koalicji. Mechanizm współpracy między grupami mniejszościowymi w Polsce.

czulent-konferencja
,

Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce

Zaproszenie animacja społeczna
,

Księga dobrych praktyk na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców

antysemityzm-nie-jest-pogladem-header
, ,

Antysemityzm nie jest poglądem

Kategorie
partnerzy

Joint Distribution Committee

partnerzy

American Jewish Joint Distribution Committee, JDC

Fundacja American Joint Distribution Committee działa w ponad 70 krajach, wspierając żydowskie społeczności na całym świecie. Udziela także pomocy humanitarnej potrzebującym, niezależnie od ich pochodzenia czy religii. W Polsce Fundacja JDC pomaga lokalnym stowarzyszeniom i instytucjom żydowskim, organizuje liczne projekty kulturalne i edukacyjne.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent od początku swojego istnienia wspierane jest przez JDC merytorycznie i finansowo.

www.jdc.org

 

Współpraca:

8th-international-bet-debora-conference-th
, ,

Jewish Women in Europe: Creating Alternatives. 8th International Bet Debora Conference of European Jewish Women, Activists, Academics, and Rabbis

majses-header
,

Projekt wydawniczy „Majses”

jewish-sunday-school-unzere-kinder-th

Unzere Kinder / Szkółka Niedzielna

zydowska-biblioteka-remu

Żydowska Biblioteka im. ReMU