Kategorie
mniejszości rzecznictwo

Na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Dziś przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w Sejmie w LXX posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Nasza obecność związana jest z realizowanym badaniem „Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w okresie pandemii”.

Badanie z inicjatywy strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu, Mniejszości Narodowych i Etnicznych, realizowane jest przez Żydowskie Stowarzyszenie CzulentKlub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz, Jaw Dikh. Działających w ramach projektu “Nationality, Ethnicity, and Coalition Building: Agenda Setting as a Mechanism for Collaboration Among Minority Groups in Poland”, finansowanego ze środków EVZ Foundation oraz Dutch Jewish Humanitarian Fund.

Kategorie
mniejszości

Spotkanie z Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

26 marca na zaproszenie Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych uczestniczyliśmy w spotkaniu poświęconym aktualnej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Małopolsce.

W czasie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

 • zachowania i rozwoju tożsamości, kultury i języka mniejszości;
 • organizacja kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych;
 • podręczników do kształcenia ogólnego, dla mniejszości narodowych i etnicznych;
 • doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • dotacji celowych na wsparcie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości;
 • współpracy z instytucjami.

Na spotkaniu przestawiliśmy nasze rekomendacje oparte o badaniach, jakie przeprowadziliśmy w ramach projektu Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców.

Kategorie
kultura mniejszości

U Rzecznika Praw Obywatelskich o kulturze mniejszości narodowych i etnicznych

Reprezentantka Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Ruta Śpiewak, uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Zespoł ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Było ono poświęcone prawom mniejszości narodowych, etnicznych i posługującej się językiem regionalnym w obszarze kultury.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent przedstawiło Rzecznikowi Praw Obywatelskiej poniższe rekomendacje:

 1. Wypracowanie strategi wsparcia, traktującej dziedzictwo mniejszościowe jako element całościowego pejzażu kulturowego Polski. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu obejmującego
  przedstawicieli mniejszosci i ekspertów z MSWiA, MKiDN, MEN. Taki zespół mógłby wskazać nie tylko wytyczne dla przyszłych konkursów ale i zmiany w systemie edukacji.
 2. Wsparcie projektów odnawiających znaczenie dziedzictwa kultur mniejszościowych – czyli działania, które budują tożsamość poszczególnych grup mniejszościowych. Możliwość dodatkowych punktów dla w/w zadań w państwowych instytutach których celem jest wspieranie kultury typu Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Ksiażki, NInA itp.
 3. Koncentracja na długofalowych programach, projektach. Znalezienie balansu między organizacją dużych festiwali a mniejszych wydarzeń o dłuższym trwaniu, między wsparciem działań prezentujących kulturę a wsparciem dział na rozwój kultury.