Kategorie
blog

Dotacje na realizację w 2019 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Przypominamy iż w dniu 14 września, upływa termin złożenia wniosków o dotacje na realizację w 2019 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Dotacje są przyznawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/dotacje/2019/dotacje/10692,Informacja-z-dnia-8-czerwca-2018-r-o-szczegolowych-zasadach-postepowania-przy-ud.html