Wesprzyj nas

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: 20.00zł

ddd

Antysemityzm nie jest poglądem

Przeprowadziliśmy analizę podręczników edukacji nieformalnej i podręczników szkolnych, pod kątem przedstawianych informacji o szeroko rozumianej kulturze, tradycji i historii Żydów w Polsce.

Przygotowaliśmy podręczniki skierowane do osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na poziomie edukacji akademickiej oraz podstawowej formalnej i nieformalnej.

In the recent years, we could observe in Poland a growing interest in the Jewish culture. Each bigger city has every year at least one festival, which is promoting this culture. Nevertheless, according to the studies, anti-semitic opinions are still popular in Poland. How can we define today’s anti-semitism? How to teach about the Jewish community without passing or reinforcing stereotypes about Jews?

Jewish Association Czulent, together with Autonomia Foundation, implementing the project ?Anti-semitism is not an opinion?, will undertake innovatory actions, which in effect would raise awareness on prevention of anti-semitism, name it and get to know its forms in Poland.

In the project, we will concentrate on three main activities:

  1. Creation of innovative and updated anti-discrimination manual, focusing on prevention of anti-semitic attitudes. The manual would include: analysis of the educational handbooks, educational aids and teachers’ programs, educational/training materials for trainers; reports on the modern anti-semitism in Poland as well as exemplary anti-discrimination activities.
  2. Writing of special manual for educators of pre-school and early-school teaching on Jewish community.
  3. Compiling, by artists, special workbook for kids. Exercises, that would be included in it, would allow, in attractive for young person form, to get to know – free from prejudices information on Jewish community. Workbook is going to be part of handbook for educators of pre-school and early-school teaching.

W 2016 roku zakończyliśmy ten ważny dla tak wielu instytucji projekt antydyskryminacyjny. Podjęliśmy innowacyjne działania, które w efekcie przyczyniły się do zwiększenia świadomości dotyczącej przeciwdziałania antysemityzmowi,nazwania go i poznania jego form we współczesnej Polsce.

W ramach projektu przygotowaliśmy trzy podręczniki skierowane do osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną na poziomie edukacji akademickiej jak i edukacji podstawowej formalnej i nieformalnej:
1. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek.
W podręczniku zawarte są: analizy podręczników edukacyjnych, materiałów edukacyjnych/trenerskich dla trenerów i trenerek; raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w Polsce i podstawowe wiadomości o antysemityzmie. Ważnym elementem podręcznika są innowacyjne scenariusze lekcji i warsztatów.
2. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
Podręcznik dla edukatorów / edukatorek, nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dotyczący nauczania dzieci o społeczności i kulturze żydowskiej. Ćwiczenia w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny sposób dla młodego człowieka poznać wolne od uprzedzeń informację o społeczności żydowskiej, ale nie tylko.
3. Zeszyt ćwiczeń.
Na potrzeby opracowanych scenariuszy lekcji przygotowany został Zeszyt ćwiczeń, który jest wspaniałym uzupełnieniem scenariuszy, który kładzie nacisk na kreatywność dzieci.

projekt realizowany między 2014 a 2016 rokiem

Organizatorzy:

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Partnerzy:

Fundacja Autonomia

Patronat:

Rzecznika Praw Obywatelskich,
Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Wsparcie finansowe:

program Obywatele dla Demokracji, finansowany z Funduszy EOG,
The Kronhill Pletka Foundation,
International Council of Jewish Women,
Network of East-West Women,
Kenneth Slater,
Allen Haberberg,
Shalom Levy,
Michael Traison.

www.antysemityzm.org

Comments
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent