Zarząd Stowarzyszenia

zarząd

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na trzy letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie członków towarzystwa. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Zarząd i Komisja nie pobierają wynagrodzenia za działania prowadzone w ramach władz towarzystwa.

Zarząd:

Anna Makówka-Kwapisiewicz

Prezeska Zarządu

Historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna i trenerka antydyskryminacyjna. Koordynatorka programów w National Democratic Institute for International Affairs, członkini Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci European Network – Countering Antisemitism through Education, ekspertka w obszarze rzecznictwa i praw człowieka współpracująca m.in z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR), Fundacją im. S.Batorego, Anna Frank House.


Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie specjalizuje się w antysemityzmie, pamięci i Holokauście. Absolwentka wydziału historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracowała z Wydawnictwem Austeria i Midrasz, Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem Centrum, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Instytutem KARTA, Domem Anny Frank, OBWE, Internationaler Bund Polska i Radiem Kraków Małopolska.

Autorka projektu wydawniczego „Majses”, w którym książka „Majn Alef Bejs” otrzymała główną nagrodę BolognaRagazzi. Twórczyni nowych narzędzi edukacyjnych do przeciwdziałania antysemityzmowi. Od 2010 r. Prezeska Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.

więcej

Anna Zielińska

Sekretarz Zarządu

Prawniczka, ekspertka ds przeciwdziałania antysemityzmowi, działaczka organizacji żydowskich. Pełniła funkcje Doradcy ds. Przeciwdziałania Antysemityzmowi w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR). Współpracowała z American Jewish Committee (AJC), AIPAC, International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).


Uzyskała stopień naukowy magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim, przez rok studiowała politykę i historię na Bliskim Wschodzie – na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Podczas studiów była wolontariuszką w następujących organizacjach: Polska UNIA Studentów Żydowskich (przez 4 lata sprawowała funkcję Prezeski) i Jewish Joint Distribution Committee. Współpracowała z Agencją Żydowską, jako przedstawicielka Sochnutu na Polskę; Ambasadą Państwa Izrael w Polsce, jako asystentka doradcy ekonomicznego; Polską Organizacją Humanitarną, jako Desk Officer dla Misji Humanitarnej w Autonomii Palestyńskiej. Pracowała w AJC w Waszyngtonie.

Dodatkowe doświadczenia zawodowe zdobyła jako stypendystka w American Jewish Community w Waszyngtonie oraz jako koordynatora konferencji dla Polski – we współpracy z The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

więcej

Aleksandra Jach

Skarbnik

Aktywistka społeczna, absolwentka Paideia – Europejskiego Instytutu Studiów Żydowskich w Szwecji, studiowała Religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako ekspertka  współpracowała przy tworzeniu inicjatywy “Dikh he na bister (Look and don’t forget), Roma Genocide Remembrance Initiative” Współorganizatorka licznych warsztatów i międzynarodowych seminariów dotyczących mniejszości narodowych.

Obecnie mieszka i pracuje w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii.

Komisja Rewizyjna:

dr Ruta Śpiewak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Aktywistka społeczna i badaczka. Tytuł doktora nauk społecznych, uzyskany na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego.


Członkini Grupy Głównych Doradców Naukowych (Group of Chief Scientific Advisors) w ramach programu Europejskiego Mechanizmu Doradztwa Naukowego (SAM). Na co dzień pracuje jako badaczka obszarów wiejskich oraz alternatywnych sieci żywności w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akadami Nauk (PAN).

Od 2018 roku Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, członkini sądu polubownego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

więcej

dr Zuzanna Hertzberg

Członkini Komisji Rewizyjnej.

Malarka, autorka instalacji i działań performatywnych oraz artywistka i edukatorka. Artystkę interesuje temat pamięci, cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i geopolityką.


W 2018 r. otrzymała stopień doktora na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (promotor prof. Leon Tarasewicz).
Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów pod opieką artystyczną prof. Leona Tarasewicza i prof.Krzysztofa Wodiczko. Dyplom z Wyróżnieniem Rektorskim ASP w Warszawie uzyskała w Pracowni Malarstwa prof. Leona Tarasewicza i dr hab Pawła Susida. Jest także absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą m.in. w Czechach i na Ukrainie.

Członkini zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Współzałożycielka Żydowskiego Bloku Antyfaszystowskiego, Członkini Gminy Wyznaniowo Żydowskiej w Warszawie. W latach 2017-18 Sekretarz Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.

więcej

Magdalena Szpilman

Członkini Komisji Rewizyjnej.

Studentka Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Pisze pracę doktorską z zakresu medycyny narracyjnej.


Posiada tytuł magistra neofilologii Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 15 lat pracuje jako tłumacz i edukatorka. Prowadziła wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Otwartym „Bereszit”, Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Fundacji Szalom” oraz na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie mieszka i pracuje w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

więcej