Kategorie
blog

II Kongres Praw Obywatelskich 14-15 grudnia 2018

II Kongres zorganizowany był w stulecie polskiej niepodległości, ale także w 70 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 25 lat po tym, jak Polska związała się postanowieniami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Celem Kongresu byłą debata o aktualnych wyzwaniach w zakresie ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce, zagwarantowanych w Konstytucji oraz  ratyfikowanych przez nasz kraj traktatach międzynarodowych.

Podczas kongresu mogliśmy usłyszeć dwie nasze członkinie:

Anne Makówka-Kwapisiewicz w panelu „Polityka państwa wobec mniejszości – potrzeby zmian”.

Anne Zielińska, która poprowadziła warsztat „Przestępstwa motywowane nienawiścią”.

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami i rekomendacjami po II Kongresie Praw Obywatelskich, dostępnymi na strona Biura RPO – https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/rekomendacje%202019%2015marca.pdf