Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Jewish Women in Europe: Creating Alternatives. 8th International Bet Debora Conference of European Jewish Women, Activists, Academics and Rabbis

Tematem konferencji było „Tworzenie alternatyw”, które mają / miałyby na celu wywołanie dyskusji w środowisku żydowskim, na temat równych szans i dostępu kobiet w ramach istniejących struktur organizacyjnych oraz tworzenia przestrzeni alternatywnych.

Na początku września wspólnie z Fundacją Bente Kahan z Wrocławia i Bet Debora z Berlina zaprosiliśmy przedstawicieli różnych organizacji i środowisk żydowskich do Wrocławia Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016.

Data konferencji nawiązywała do przełomowych dla społeczności żydowskiej w Europie wydarzeń: 1 września 1939 r. Wówczas Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Pod koniec wojny społeczność żydowska we Wrocławiu, która w tym czasie była trzecią co do wielkości społecznością w Niemczech, zostawała wymordowana, a niemiecki Breslau stał się polskim Wrocławiem. 4 września 2016 r. to Europejski Dzień Kultury Żydowskiej – dzień poświęcony propagowaniu wiedzy o judaizmie europejskim, jego historii i teraźniejszości. W 2016 r. hasłem dla Europejskiego Dnia Kultury żydowskiej był temat „Język żydowski”. Podczas konferencji nasze działania również koncentrowały się wokół jiddisz, języka który zarówno w Niemczech jak i Polsce definiował życie i kulturę społeczności żydowskiej okresu przed II Wojną Światową.

Koncentrując się na niemiecko-polskiej historii miasta oraz społeczności żydowskiej, chcemy przypomnieć jej dziedzictwo oraz podkreślić to, iż żydowskie kobiety przyczyniły się do powstania żywego i zróżnicowanego judaizmu zarówno w przeszłości jak i w teraźniejszości, a także ich zaangażowania w walkę o Europę tolerancyjną i pluralistyczą. Konferencja była wyjątkową okazją do zapoznania się z życiem żydowskim w Polsce i poznania polskich aktywistów, artystów, reżyserów filmowych i pisarzy pochodzenia żydowskiego.

Tematem konferencji było „Tworzenie alternatyw”, które mają / miałyby na celu wywołanie dyskusji w środowisku żydowskim, na temat równych szans i dostępu kobiet w ramach istniejących struktur organizacyjnych oraz tworzenia przestrzeni alternatywnych. Omawialiśmy wspólnie sformułowane przez kobiety zagadnienia dotyczące wybranych dziedzin, ze szczególnym naciskiem na udział kobiet w edukacji, polityce, sztuce i kulturze.

Konferencji był okazją do wymiany myśli i pomysłów wśród ludzi różnych środowisk, inspiracją dla nowych działań skierowanych do naukowców, studentów, rabinów, artystów, aktywistów, polityków, nauczycieli, opiekunów dzieci, kadry i wszystkich tych, którzy podzielają troskę o przyszłość życia żydowskiego w Europie. A kobiety są aktywnymi uczestniczkami w jej kształtowaniu. Zaprosiliśmy gości z Europy Wschodniej i Zachodniej, Izraela i USA.

projekt zrealizowany w 2016 roku

Organizatorzy

Fundacja Bente Kahan (Wrocław),
Stowarzyszenie Żydowskie Czulent (Kraków)
Bet Debora (Berlin).

Finansowane ze środków:

Fundację Róża Luksemburga,
Grupa Westbury
American Jewish Joint Distribution Committee

photo: Tomasz Fila

photo: Tomasz Fila

Comments
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent