Kategorie
prawa człowieka rzecznictwo

Karta Praw Podstawowych – Seminarium

W lutym uczestniczyliśmy w seminarium zorganizowanym przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Tematem seminarium była Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Podczas warsztatów zaprezentowano praktyczne wykorzystanie Karty przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na szczeblu krajowym, pokazując tym samym wartość dodaną tego instrumentu. Celem seminarium było również podniesienie świadomości na temat Karty i przedstawienie sposobu, w jaki Karta może być wykorzystywana do pomocy ofiarom naruszeń praw podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania Karty w sądach krajowych i przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uczestnikami seminarium były organizacje pozarządowe, które działają w obszarze walki o prawa podstawowe oraz pomagają ofiarom ich naruszeń również w zakresie sporów sądowych.