Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców, promuje współpracę oraz budowanie koalicji włączających i na rzecz grup mniejszości narodowych i etnicznych.

pobierz

Nasza koalicja podjęła działania zmierzające do zbadania obszarów współpracy organizacji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców (MNiEorazC) z organizacjami działającymi na rzecz mniejszości oraz samorządami i administracją publiczną. Celem badania było określenie obszarów występowania współpracy, wyłonienie dobrych praktyk tej współpracy, a także możliwości umocnienia/rozwoju tejże współpracy. Skoncentrowaliśmy się na przykładach konkretnych rozwiązań i radzenia sobie z wyzwaniami, z jakimi spotykają się przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędów. W ramach przeprowadzanych badań poprosiliśmy o wskazanie dobrych praktyk takiej współpracy i oczekiwań wobec niej.

Zwróciliśmy się z prośbą o uczestnictwo w badaniu do pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych, pełnomocników komendantów wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka, urzędów marszałkowskich oraz urzędów miast (w których mieści się siedziba urzędu wojewódzkiego), o opisanie swoich doświadczeń w tej współpracy, wskazanie podejmowanych innowacyjnych działań, projektów, koalicji na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców lub na rzecz społeczeństwa otwartego.
Zwróciliśmy się do organizacji mniejszościowych z prośbą nie tylko o prezentacje obszarów współpracy, przedstawienie dobrych praktyk, ale i spojrzenie na możliwości rozwoju, umocnienie współpracy zarówno z jednostkami administracji, jak i organizacjami większościowymi działającymi na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców.

Efektem końcowym projektu jest Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców. Na podstawie wywiadów, obserwacji i badań, wskazaliśmy inicjatywy, które mają wpłynąć na właściwe instytucje w zakresie możliwych zmian legislacyjnych, bądź zmian sposobu działania w zakresie współpracy z grupami mniejszościowymi i cudzoziemcami. Projekt był realizowany od czerwca 2017 do lutego 2018, miał charakter pilotażowy i koncentrował się na badaniu wybranych jednostek administracji publicznej i samorządowej w miastach wojewódzkich.

Projekt realizowany od czerwca 2017 do lutego 2018

Organizatorzy:

Fundacja Zustricz,
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent,
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie,
Instytut Allerhanda.

Partnerzy:

Fundacją Dialog-Pheniben,

Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Kruszynianach

Patronat:

Rzecznika Praw Obywatelskich,
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP,
Związek Ukraińców w Polsce,
Związek Karaimów Polskich,
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie,
Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce,
Towarzystwo Słowaków w Polsce.

Wsparcie finansowe:

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State,
National Democratic Institute for International Affairs,
Taube Foundation For Jewish Life & Culture,
Kenneth Slater.

Konferencja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prezentująca Księge Dobrych Praktyk.

Na zdjęciu od lewej: Lesław Piszewski (Prezes Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP) Zuzana Papazoski (Dyrektor NDI Polska) dr Adam Bodnar (Rzecznik Praw Obywatelskich) Aleksandra Zapolska (Fundacja Zustricz) Piotr Kwapisiewicz (Żydowskie Stowarzyszenie Czulent)

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/ksiega-dobrych-praktyk-dzia%C5%82an-na-rzecz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-obcokrajowcow-w

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent