Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Mifgashim be Polin

Mifgashim be Polin to projekt edukacyjny, jego celem jest poszerzenie perspektywy postrzegania żydowskiej obecności w Polsce poza tematykę Holocaustu i przybliżenie żydowskiego dziedzictwa w Polsce.

Mifgashim be Polin to projekt edukacyjny skierowany zarówno do osób żydowskiego pochodzenia odwiedzających Polskę, jak i do osób zainteresowanych kulturą i historią żydowską. Jego celem jest rozszerzenie perspektywy postrzegania żydowskiej obecności w Polsce poza tematykę Holocaustu i przybliżenie żydowskiego dziedzictwa w Polsce.

„Od tysiąca lat Żydzi byli jednym z ważnych elementów życia polskiego. Od samego początku dziejów Polski dawała się zauważyć obecność Żydów i udział ich w życiu zbiorowym. Spotykamy ich wśród pierwszych narratorów faktu powstania państwowości polskiej, bili monetę za pierwszych Piastów, z każdym następnym wiekiem coraz wyraźniej i wszechstronniej zaznaczali swoją obecność. Przez tysiąc lat byli częścią rzeczywistości polskiej. Oceniano ich rozmaicie – częściej nieżyczliwie niż życzliwie, nieraz wrogo i potępiająco. A jednak byli oni jakąś częścią składową życia polskiego, zaznaczali swoją obecność, jakoś na całość tego życia wpływali.” – pisze w monografii „Żydzi w kulturze polskiej” Aleksander Hertz.

1000-letnie dziedzictwo Żydów/Żydówek w Polsce zostało zdominowane poprzez traumatyczne wydarzenia II wojny światowej. Pamięć o polskich Żydach to dziś przede wszystkim ślady – cmentarze, opuszczone synagogi, ślady po mezuzach we framugach. Świadectwo żydowskiej historii w Polsce jest jednak niepełne bez wspomnienia tego ogromnego dziedzictwa poprzedzajacego tragiczne wydarzenia Shoah. Historia polsko – żydowskich relacji nie jest prawdziwa, jeśli ograniczymy ją do lat wojny; będzie krzywdząca tak dla Polaków, jak i dla Żydów, przede wszystkim zaś nie pozwoli zrozumieć w jakim momencie dziejowym są dzisiaj Żydzi w Polsce i ci, których przodkowie z Polski pochodzą. Jest zrozumiałym, że obraz Polski jaki przekazali swoim dzieciom i wnukom Ocaleni z Holocastu, obciążony jest najbardziej bolesnym doświadczeniem. Tym bardziej jednak istotne jest, by przybywając do kraju przodków, Żydzi z diaspory mogli poza złożeniem hołdu Nieobecnym, dotknąć także innych śladów swojej historii.

Chcemy, by projekt „Mifgashim be Polin” tworzył przestrzeń do spotkania i wymiany doświadczeń, przyczyniał się do przełamania funkcjonujących na temat Polski stereotypów i rozszerzał perspektywę patrzenia na społeczność żydowską w Polsce.

Praktyczna strona projektu to spotkania z osobami prywatnymi oraz grupami szkolnymi i uniwersyteckimi z Polski, USA, Izraela i innych krajów diaspory. Proponujemy gościom takie formy jak pokazy filmów, wykłady, warsztaty, prezentacje multimedialne i dyskusje, także wspólne posiłki które dają możliwość rozmowy na mniej formalnej płaszczyźnie. Staramy się przekazywać wiedzę o historii Żydów w Polsce, informacje na temat obecnej sytuacji społeczności żydowskiej i wymieniać doświadczenia związane ze współczesnymi, globalnymi dylematami związanymi z tożsamością.

projekt realizowany pomiędzy 2010 and 2013

Organizatorzy:

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Finansowane ze środków:

Taube Foundation for Jewish Life & Culture.