Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Roma Genocide Remembrance Initiative 2013 „Conference and Commemoration”

Inicjatywa ta ma na celu podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków/Europejek, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji politycznych dotyczącej eksterminacji Romów w czasie wojny, odsłonięcia obecnych wyzwań rasizmu, języka nienawiści i ekstremizmu w Europie oraz mechanizmów „antigypsyismu”

TernYpe – Międzynarodowa Siec Organizacji Młodzieżowych Romskich zgromadziło około 300 młodych Europejczyków w Krakowie i Auschwitz 2 sierpnia 2013 r, w dniu upamiętniającym zagładę Romów w czasie II Wojny Światowej. Inicjatywa ta ma na celu podniesienie świadomości wśród młodych Europejczyków/Europejek, organizacji pozarządowych, podmiotów i instytucji politycznych dotyczącej eksterminacji Romów w czasie wojny, odsłonięcia obecnych wyzwań rasizmu, języka nienawiści i ekstremizmu w Europie oraz mechanizmów „antigypsyismu”. Ternype ma na celu aktywizowanie młodzieży romskiej, aby stawała się kluczem do zmian w społeczeństwie.

Organizowana przez młodzież Konferencja zaangażowała młodych Romów/Romek i nie-Romów/Romek z ponad 15 krajów, a także różnych organizacji pozarządowych, obrońców/obrończyń praw człowieka, ekspertów/ekspertek i zainteresowanych stron politycznych. ternYpe ma na celu zbudowanie platformy praw człowieka wśród młodzieżowych organizacji europejskich, która rzuci wyzwanie stereotypom i antigypsyismowi na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. Inicjatywa ta wzmacnia świadomość młodych Europejczyków/Europejek na temat ich roli i odpowiedzialności w ramach swoich społeczności i społeczeństwa w ogóle. Poprzez wzmocnienie współpracy między młodzieżą romska i nie-romska i organizacjami młodzieżowymi inicjatywa ta kształtuje zbiorową pamięć historyczną, świadomość i poszanowanie praw człowieka. Opowiadamy się za szerokim, oficjalnym uznaniem w Europie 2 sierpnia, jako oficjalnego Dnia Upamiętniającego zagładę Romów w czasie II wojny światowej. Więcej na: www.2august.eu

Organizatorzy i Partnerzy:

Inicjatywa organizowana jest przez ternYpe International Roma Youth Network, we współpracy z organizacji członkowskimi i wieloma innymi organizacjami partnerskimi i organizacjami wspierającymi.

Organizacje i instytucje partnerskie:

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Polska
Documentation Center of German Sinti and Roma, Niemcy
ERGO Network, Holandia
Nevo Parudimos, Rumunia
Ruhama Foundation, Rumunia
BengorIn, Republika Czeska
Fundacja Klamra, Polska
Phiren Amenca International Network/RGDTS, Węgry
Nakeramos, Hiszpania
La Voix des Rroms, Francja
Rom Anticamente, Włochy
European Union of Jewish Students – EUJS, Belgia
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Rektor prof. dra hab. Michał Śliwa
Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego – Dyrektorka prof. dr hab. Bożena Popiołek

Sponsorzy i wsparcie publiczne:

European Youth Foundation
OSCE-ODIHR Contact Point for Roma and Sinti Issues
Council of Europe Youth Department
Youth in Action, European Commission
Foundation EVZ (Responsibility, Remembrance, Future) – Europeans for Peace
The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

Partnerzy medialni

Roma REACT
Municipality of Barcelona