Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całym regionie OBWE w zakresie rejestrowania i monitorowania incydentów i przestępstw z nienawiści oraz przypadków dyskryminacji.

Pilotażowa wersja platformy do zgłaszania i rejestrowania przypadków nienawiści, opracowywana przez Biuro OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), była prezentowana i dyskutowana z przedstawicielami polskich i węgierskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zostało zaproszone przez OBWE do programu jako organizacja wdrażająca i testująca rozwiązania udostępnione w ramach platformy. Naszym zadaniem jest ścisła współpraca z Biurem w celu przekazywania informacje zwrotnych na temat platformy i jej funkcji, które zostaną wykorzystane dla przygotowania platformy.

Stowarzyszenie korzystając z swoich ekspertów przygotowało raport z audytu pod kątem UX oraz zaproponowaliśmy kilka nowych rozwiązań i modeli funkcjonalności.

Platforma została przygotowana przez OBWE w celu:

Po pierwsze, platforma ma wspierać lokalne organizacje pozarządowe w gromadzeniu danych na temat przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści i dyskryminacji.

Po drugie, platforma ma na celu pomóc lokalnym organizacjom pozarządowym w zapewnianiu wsparcia ofiarom oraz w zarządzaniu przestępstwami z nienawiści, mową nienawiści i dyskryminującymi incydentami.

Po trzecie, platforma umożliwi lokalnym organizacjom pozarządowym eksportowanie danych dotyczących przestępstw z nienawiści do Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). ODIHR publikuje corocznie dane dotyczące przestępstw z nienawiści na stronie www.hatecrime.osce.org.

Organizator:

Biuro OBWE ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR)

Prezentacja programy w siedzibie ODHIR w Warszawie. 27.11.2017

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent