Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Po sąsiedzku

/ Next Door

Ideą projektu jest budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia a także przeciwdziałanie patologicznym sytuacjom w społeczeństwie: ksenofobii, dyskryminacji na tle religijnym i narodowościowym, wykluczeniu społecznemu.

Celem projektu jest zbliżenie różnych grup tworzących polskie społeczeństwo: Polaków, Ukraińców, Tatarów, Żydów; grekokatolików, katolików, prawosławnych, muzułmanów, niewierzących i innych poprzez wspólne działania.

Naszą ideą jest budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zrozumienia a także przeciwdziałanie patologicznym sytuacjom w społeczeństwie: ksenofobii, dyskryminacji na tle religijnym i narodowościowym, wykluczeniu społecznemu.

Mamy nadzieję, że wspólne działania w lokalnych środowiskach, mogą przynieść efekt na poziomie całego społeczeństwa.

Nasze szczegółowe cele to:

  • Zwiększenie świadomości ważnych partnerów społecznych w zakresie relacji społecznych, a w szczególności sytuacji mniejszości etnicznych i religijnych, w 5 lokalnych ośrodkach.
  • Wytworzenie przyjaznej przestrzeni dla integracji grup mniejszościowych i polskiego społeczeństwa.
  • Utworzenie koalicji lokalnych,
  • Rozpoczęcie prac lokalnych koalicji.
  • Stworzenie raportu na temat relacji społecznych i potrzeb mniejszości w oparciu o doświadczenia z projektu.

Projekt realizowany od sierpnia 2017 do marca 2018

partnerzy:

Klub Inteligencji Katolickiej – lider,
Fundacja Zustricz,
Liga Muzułmańska w RP (Centrum Muzułmańskie w Krakowie),
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach,
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent,
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Wsparcie finansowe:

Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent