Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności.

Przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności seksizmowi i antysemityzmowi oraz przywrócenie pamięci o historycznej aktywności kobiet na rzecz równouprawnienia i emancypacyjnym dziedzictwie Krakowa.

W ramach projektu odbyły się spotkania otwarte, projekcje filmowe i cykl szkoleniowy pod nazwą Krakowski Szlak Kobiet. Przygotowana została także nieodpłatna publikacja „Przewodniczka po Krakowie emancypantek, Polek i Żydówek”, połączona z obszerną częścią poświęconą edukacji antyuprzedzeniowej.

Celem projektu było przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności seksizmowi i antysemityzmowi oraz przywrócenie pamięci o historycznej aktywności kobiet na rzecz równouprawnienia i emancypacyjnym dziedzictwie Krakowa.

Odnosząc się do doświadczeń krakowskich emancypantek z wieków XVIII – XX, Polek i Żydówek dążących ponad różnicami kulturowymi i religijnymi do osobistego, politycznego, zawodowego i edukacyjnego uniezależnienia kobiet, chcieliśmy/chciałyśmy prowadzić dyskusję o współczesności i własnej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa otwartego na różnorodność i niedyskryminującego.

Projekt został objęty patronatem przez Narodowe Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach EUROPEJSKIEGO ROKU DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO oraz patronatem honorowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

projekt był realizowany od października 2008 roku do czerwca 2009 roku

Organizatorzy:

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
Fundację Przestrzeń Kobiet

Partnerzy:

Fundację Jewish Community Centre

Patronat:

Narodowe Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wsparcie finansowe:

Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
Budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent