Kategorie
blog

Projekt „Małopolska przyjazna cudzoziemcom” – pierwsze spotkanie platformy konsultacyjnej

Z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika odbyło się dziś pierwsze spotkanie Platformy Współpracy w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”.

Celem prac platformy będzie wymiana informacji, diagnozowanie barier i mocnych stron procesu integracji cudzoziemców, jego ukierunkowanie oraz weryfikacja skuteczności działań podejmowanych w ramach projektu.

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, małopolski kurator oświaty Barbara Nowak, konsul generalny Ukrainy w Krakowie Oleg Mandiuk, pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Paweł Karnas, przedstawiciele Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Miasta Nowego Sącza, Działu Obsługi Studentów Zagranicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, Stowarzyszenia Interkulturalni PL, Fundacji polsko-ukraińskiej „Zustricz”, Stowarzyszenia Żydowskiego „Czulent”, Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, firmy EPAM, która wspiera pracowników zagranicznych na terenie Małopolski.

Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=10498