Publikacje

nasze
publikacje

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent w ramach prowadzonych projektów publikuje raporty, podręczniki oraz książki. Poniżej lista wydanych publikacji do pobrania w wersji pdf.

Podstawa programowa dla punktów edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce

– publikacja zawiera opracowane przez ekspertów podstawy programowe dla szkółek żydowskich obejmujące tematycznie: tradycje, kulturę, literaturę i historie. Podstawa została uzupełniła o  wskazówki pedagogiczne i psychologiczne dla nauczycieli oraz przepisy z zakresu edukacji mniejszościowej wskazując na możliwe formy realizacji programów w ramach formalnych systemów edukacji.

pobierz

Księga Dobrych Praktyk / Działania na rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców 

– publikacja zawiera wyniki ankiet skierowanych do pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych, pełnomocników komendantów wojewódzkich ds. ochrony praw człowieka, urzędów marszałkowskich oraz urzędów miast. Znajdują się w niej przykłady dobrych praktyk w zakresie partycypacji organizacji mniejszościowych we współpracy z administracją publiczną oraz organizacjami większościowymi. W raporcie zawarte są wywiady z urzędnikami prezentujące ich perspektywę i doświadczenia we współpracy z organizacjami mniejszościowymi.

pobierz

Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

– podręcznik dotyczy nauczania dzieci o społeczności i kulturze żydowskiej. Ćwiczenia w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny dla młodego człowieka sposób poznać wolne od uprzedzeń informacje o społeczności żydowskiej, i nie tylko.

pobierz

Zeszyt ćwiczeń 

– uzupełnienie scenariuszy, które rozwijają kreatywność dzieci.

pobierz

Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

– pozycja zawiera analizy podręczników edukacyjnych, materiałów edukacyjnych/trenerskich, raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w Polsce i podstawowe wiadomości o antysemityzmie. Ważnym elementem podręcznika są innowacyjne scenariusze lekcji i warsztatów.

pobierz

Nasze książki dla dzieci:

Majn Alef Bejs 

– rymowanki prezentujące alfabet żydowski.

pobierz

A Majse 

– zabawne wyliczanki nawiązujące do tradycji żydowskiej.

pobierz

Jidiszer Zoo 

– wierszyki o zwierzętach.

pobierz

Jontew Lider 

– wiersze o najważniejszych świętach żydowskich.

pobierz