Kategorie
partnerzy

Rzecznik Praw Obywatelskich

partnerzy

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela oraz zasad równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej lub czy nie doszło do aktu dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent współpracuje z RPO w ramach realizowanych projektów rzeczniczych, których celem jest wzmocnienie głosu mniejszości narodowych i etnicznych.

www.rpo.gov.pl

Współpraca:

Zaproszenie animacja społeczna
,

Księga dobrych praktyk na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców

antysemityzm-nie-jest-pogladem-header
, ,

Antysemityzm nie jest poglądem