Kategorie
dla ngo

Szkolenie dla organizacji żydowskich we Wrocławiu

17 grudnia w sali Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) przeprowadziliśmy szkolenie dla wrocławskich organizacji żydowskich. Na szkoleniu uczestnicy mieli możliwość usłyszeć szczegóły oferty współpracy Urzędu Miasta we Wrocławia z organizacjami mniejszości od członkini Zespołu dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, pani Doroty Kozak-Rybskiej.

W ramach szkolenia przedstawiliśmy podstawowe możliwości
wsparcia organizacji jakie oferują jednostki administracji publicznej. W ramach szkolenia organizacje uzyskały informacje:
• jak nawiązać współprace z administracją samorządową,
• jak napisać wniosek (od czego zacząć, najczęściej popełniane błędy, niebezpieczeństwa o których musimy być świadomi),
• jak budować wizerunek organizacji jako ważnego partnera w procesach partycypacyjnych na rzecz otwartego społeczeństwa.

W ramach szkolenia przedstawiliśmy również opracowany przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent ToolKit dla organizacji mniejszościowych oraz przykłady dobrych praktyk jakie opublikowaliśmy w naszej najnowszej publikacji
Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców.

Dziękujemy bardzo za pomoc przy organizacji szkolenia:

  • Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu,
  • Wrocławskiemu Centrum Rozwoju Społecznego,
  • pani Manueli Pliżga-Jonarskiej – koordynatorki ds. dialogu międzykulturowego,
  • pani Dorocie Kozak-Rybskiej – członkini Zespołu dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Kolejne szkolenie w Warszawie 7 stycznia, organizowane we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie.