Kategorie
antysemityzm kultura prawa człowieka

Jewish Women in Europe: Creating Alternatives. 8th International Bet Debora Conference of European Jewish Women, Activists, Academics, and Rabbis

Jewish Women in Europe: Creating Alternatives. 8th International Bet Debora Conference of European Jewish Women, Activists, Academics, and Rabbis.

Celem konferencji było wywołanie w środowisku żydowskim dyskusji na temat równych szans kobiet i udzielenia im dostępu do istniejących struktur organizacyjnych oraz utworzenia dla nich alternatywnych przestrzeni.

Na początku września 2016 r. wspólnie z Fundacją Bente Kahan z Wrocławia i Bet Debora z Berlina zaprosiliśmy przedstawicieli różnych organizacji i środowisk żydowskich do Wrocławia (który w 2016 r. był Europejską Stolicą Kultury).

Data i miejsce konferencji nawiązywały do przełomowych dla społeczności żydowskiej wydarzeń w Europie. 1 września 1939 r. Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę, rozpoczynając II Wojnę Światową. Pod koniec wojny Żydzi zamieszkujący Breslau (nazwa ówczesnego Wrocławia na terenie Niemiec) byli trzecią co do wielkości społecznością w Niemczech. Zostali wymordowani, a później niemiecki Breslau stał się polskim Wrocławiem. Co więcej 4 września 2016 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Kultury Żydowskiej pod hasłem „Język żydowski”. Był on poświęcony propagowaniu wiedzy o judaizmie europejskim, jego historii i teraźniejszości. Podczas konferencji nasze działania również koncentrowały się wokół jidysz, języka który zarówno w Niemczech, jak i Polsce definiował życie i kulturę społeczności żydowskiej okresu przed II Wojną Światową.

Koncentrując się na niemiecko-polskiej historii miasta oraz społeczności żydowskiej, chcieliśmy przypomnieć jej dziedzictwo i podkreślić osiągnięcia żydowskich kobiet. Przyczyniły się one do powstania żywego i zróżnicowanego judaizmu i do dziś angażują się w walkę o Europę tolerancyjną i pluralistyczną. Konferencja była wyjątkową okazją do zapoznania się z życiem żydowskim w Polsce i do poznania polskich aktywistów, artystów, reżyserów filmowych i pisarzy pochodzenia żydowskiego.

Tematem konferencji było „tworzenie alternatyw, a celem wywołanie w środowisku żydowskim dyskusji na temat równych szans kobiet i udzielenia im dostępu do istniejących struktur organizacyjnych oraz utworzenia dla nich alternatywnych przestrzeni. Omawialiśmy wspólnie sformułowane przez kobiety zagadnienia dotyczące wybranych dziedzin, ze szczególnym naciskiem na udział kobiet w edukacji, polityce, sztuce i kulturze.

Na konferencję zaprosiliśmy gości z Europy Wschodniej i Zachodniej, Izraela i USA. Spotkanie było okazją do wymiany myśli i pomysłów ludzi z różnych środowisk, inspiracją dla nowych działań skierowanych do naukowców, studentów, rabinów, artystów, aktywistów, polityków, nauczycieli, opiekunów dzieci, kadry i wszystkich tych, którzy podzielają troskę o przyszłość życia żydowskiego w Europie.

Projekt zrealizowany w 2016 roku.

Organizatorzy:

 • Fundacja Bente Kahan (Wrocław)
 • Bet Debora (Berlin)
 • Stowarzyszenie Żydowskie Czulent (Kraków)

Finansowane ze środków:

 • Fundację Róża Luksemburga
 • Grupa Westbury
 • American Jewish Joint Distribution Committee

podobne projekty

Kategorie
edukacja kultura

Projekt wydawniczy „Majses”

Majses
– projekt wydawniczy

W ramach projektu „Majses” powstała seria książek edukacyjnych dla dzieci. Jej treść pozwala odkrywać dorobek kulturowy i bogactwa żydowskich tradycji, odwołując się przy tym do uniwersalnych wartości. Książki wydawane przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent są bezpłatnie przekazywane dzieciom żydowskim w całej Polsce.

Do tej pory ukazały się trzy publikacje:

 • A Majse – zabawne wyliczanki nawiązujące do tradycji żydowskich,
 • Majn Alef Bejs – rymowanki prezentujące alfabet żydowski,
 • Jontew Lider – wiersze o najważniejszych świętach żydowskich,
 • Jidiszer Zoo – wierszyki o zwierzętach.

Za pośrednictwem Gmin Żydowskich, JDC Polska, Szkół Żydowskich oraz stowarzyszeń i fundacji żydowskich zajmujących się szeroko pojętą edukacją, książki są nieodpłatnie przekazywane dzieciom pochodzenia żydowskiego w całej Polsce. Od 2010 roku, kiedy ukazała się pierwsza publikacja, seria jest z powodzeniem wykorzystywana w warsztatach i programach edukacyjnych realizowanych w lokalnych społecznościach żydowskich.

Już na etapie przygotowywania projektu zastanawialiśmy się nad tym, jak pokazać dzieciom historię, tradycję i religię żydowską w sposób zrozumiały, zabawny i interesujący. Zdecydowaliśmy się na najlepszą i najłagodniejszą formę edukacji jaką jest bajka w języku jidysz a majse (stąd nazwa projektu). To właśnie bajki są nieocenione w przybliżaniu najmłodszym rodzimej kultury i mogą służyć jako narzędzie w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej. Dziecko zapoznając się z treścią bajki opisującej typowe dla kultury żydowskiej wartości, także o charakterze duchowym, poznaje dziedzictwo swojego narodu. Bajki zamieszczone w naszych książkach mają postać wierszowanych opowieści. Autorami są pisarze żydowscy tworzący w latach międzywojennych, w języku jidysz: Icchak Lejbusz Perec, Kadia Mołodowska, Lejb Kwitko, Ida Maze, Jehoszua Kamiński i Szmuel Cesler.

Projekt realizowany jest od 2010 r.

Projekt finansowany przez:

 • Zygmunta Rolata
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Taube Foundation for Jewish Life and Culture
 • The American Jewish Joint Distribution Committee
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • The Dutch Jewish Humanitarian Fund
 • The Kronhill Pletka Foundation
 • The Morris J. and Betty Kaplun Foundation
 • Hebrew fonts donated by MASTERFONT –
 • www.masterfont.co.il

Nagrody:

 • Nagroda główna Bologna Ragazzi Award w kategorii NON-FICTION

Nagrody dla Urszuli Palusińskiej za ilustracje do książki Majn Alef Bejs:

 • srebro w konkursie European Design Awards,
 • wyróżnienie na biennale ilustracji ILUSTRARTE w Lizbonie,
 • wyróżnienie w konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji IBBY.

podobne projekty

Kategorie
edukacja

Unzere Kinder / Szkółka Niedzielna

Unzere Kinder
Szkółka Niedzielna

Szkółka Niedzielna była prowadzona przez Stowarzyszenie w latach 2012 – 2019. Celem szkółki było poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii i kultury żydowskiej. Koncentrowaliśmy się na tym, by nasi najmłodsi stworzyli swoją małą wspólnotę, tak, aby w przyszłości mogli być aktywnymi członkami społeczności żydowskiej.

W roku 2010 Żydowskie Stowarzyszenie Czulent zrealizowało projekt „A Majse” („Bajka”), którego celem było przybliżenie dzieciom rodzimej kultury i rozwijania poczucia tożsamości żydowskiej. Widząc, jakim zainteresowaniem cieszyła się książka, postanowiliśmy rozszerzyć naszą działalność skierowaną do dzieci. Tak powstał projekt Unzere Kinder (Nasze Dzieci).

Od 2011 roku realizowany był jako warsztaty kreatywne, w których uczestniczyły dzieci członków społeczności żydowskiej w Krakowie. Z roku na rok zauważyliśmy rosnącą liczbę maluchów, których rodzice pragną wychowywać w duchu żydowskiej tożsamości.

Z początkiem czerwca 2014 roku Szkółka Niedzielna ruszyła z nowym, rozszerzonym programem. Był on nastawiony na wzbudzanie zainteresowania żydowską kulturą, tradycją oraz zwyczajami religijnymi. Oferowaliśmy dzieciom naukę języka hebrajskiego, lekcji tradycji i religii oraz warsztaty artystyczne na temat sztuki i historii żydowskiej, prowadzone przez znanych artystów.

Szkółka byłą prowadzona w duchu Korczakowskim – dzieci nie tylko uczestniczyły w zajęciach, ale też współtworzą ich program.

Projekt realizowany był od 2012 do 2019 roku.

Projekt finansowany był przez:

 • American Jewish Joint Distribution Committee
 • Dutch Jewish Humanitarian Fund
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Żydowską Gminę Wyznaniowa w Krakowie

podobne projekty

Kategorie
kultura

Żydowska Biblioteka im. ReMU

Żydowska Biblioteka
im. ReMU

Biblioteka została zainicjowana przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent w czerwcu 2005 roku. Nasz księgozbiór liczy ponad 6000 książek dotyczących kultury żydowskiej w językach polskim, jidysz, hebrajskim, angielskim.

www.biblioteka.czulent.pl

Księgozbiór dostępny jest dla każdego, dając możliwość poznania kultury żydowskiej kompleksowo, w sposób wolny od stereotypów. Wierzymy, że stały dostęp żydowskiej literatury wzmocni tożsamoś
kulturową naszej społeczności w Krakowie.

Czytelnicy mogą wybierać spośród ponad dwudziestu działów tematycznych (m.in. państwo Izrael, wspomnienia, biografie, proza, poezja, tożsamość i gender czy literatura dziecięca i młodzieżowa). Posiadamy książki w języku polskim, hebrajskim, jidysz i angielskim.

Podtrzymanie pamięci o żydowskim życiu w Polsce oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat kultury i historii żydowskiej jest jednym z podstawowych zadań Biblioteki.

W latach 2013-2017 w ramach Biblioteki prowadziliśmy spotkania dla dzieci z literaturą żydowską. Podczas spotkań z ludźmi kultury dzieci mogły usłyszeć opowiadania i bajki żydowskie oraz uczestniczyć w warsztatach filozoficznych, aktorskich czy plastycznych.

Aktualny księgozbiór Biblioteki liczy ponad 5000 dzieł, jednak wciąż dbamy o to, żeby sukcesywnie się powiększał. Dzieje się to również dzięki naszym darczyńcom, którzy wspierają naszą Bibliotekę przekazując wiele wspaniałych książek (są to zarówno osoby prywatne, jak i wydawnictwa).

Nasza Biblioteka została uznana jako „Miejsce Przyjazne Czytaniu” przez Fundację Sztuki Nowej. Znaczy Się.

Dla osób, które chcą bliżej poznać funkcjonowanie naszej Biblioteki istnieje możliwość wolontariatu oraz odbycia praktyk.

Zachęcamy do odwiedzenia Żydowskiej Biblioteki im. Remu oraz skorzystania z jej zbiorów. Każdy, kto chce dowiedzieć się czegoś na temat historii, kultury i tradycji żydowskiej znajdzie w naszej Bibliotece cenne źródło informacji.

katalog on-line

Projekt realizowany od 2006 roku.

Wsparcie finansowe w latach 2006 – 2019:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Taube Foundation for Jewish Life & Culture
 • Kenneth Slater

podobne projekty