Kategorie
partnerzy

ternYpe

koalicja

ternYpe – International Roma Youth Network

Sieć powstała w styczniu 2010 roku i zrzesza romskie organizacje młodzieżowe z Albanii, Bułgarii, Niemiec, Węgier, Włoch, Macedonii, Słowacji, Hiszpanii i Polski.

Sieć stowarzyszeń młodzieżowych i młodzieżowych, która tworzy przestrzeń dla młodych ludzi, aby stać się aktywnymi obywatelami poprzez wzmocnienie pozycji, mobilizację, samoorganizację i uczestnictwo. Wierzymy we wspólne wysiłki poprzez budowanie zaufania i wzajemnego szacunku między romską i nie-romską młodzieżą.

ternype.eu