Kategorie
kultura mniejszości

U Rzecznika Praw Obywatelskich o kulturze mniejszości narodowych i etnicznych

Reprezentantka Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Ruta Śpiewak, uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Zespoł ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Było ono poświęcone prawom mniejszości narodowych, etnicznych i posługującej się językiem regionalnym w obszarze kultury.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent przedstawiło Rzecznikowi Praw Obywatelskiej poniższe rekomendacje:

  1. Wypracowanie strategi wsparcia, traktującej dziedzictwo mniejszościowe jako element całościowego pejzażu kulturowego Polski. Utworzenie interdyscyplinarnego zespołu obejmującego
    przedstawicieli mniejszosci i ekspertów z MSWiA, MKiDN, MEN. Taki zespół mógłby wskazać nie tylko wytyczne dla przyszłych konkursów ale i zmiany w systemie edukacji.
  2. Wsparcie projektów odnawiających znaczenie dziedzictwa kultur mniejszościowych – czyli działania, które budują tożsamość poszczególnych grup mniejszościowych. Możliwość dodatkowych punktów dla w/w zadań w państwowych instytutach których celem jest wspieranie kultury typu Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Ksiażki, NInA itp.
  3. Koncentracja na długofalowych programach, projektach. Znalezienie balansu między organizacją dużych festiwali a mniejszych wydarzeń o dłuższym trwaniu, między wsparciem działań prezentujących kulturę a wsparciem dział na rozwój kultury.