Kategorie
blog dyskryminacja edukacja prawa człowieka

Wolność wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej w Polsce w roku szkolnym 2016/17

Reprezentant Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, Piotr Kwapisiewicz, uczestniczy w spotkaniu zorganizowanym przez Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich poświęcone tematyce: Wolność wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej w Polsce w roku szkolnym 2016/17.

Podczas spotkania zaprezentowano Raport „Szkoła to (nie) miejsce kultu. Deficyty równouprawnienia w zakresie wolności sumienia i wyznania w szkołach publicznych w Polsce”, który opisuje sytuację w edukacji publicznej pod kątem realizacji wolności sumienia i wyznania oraz dyskryminacji ze względu na wyznanie i/lub światopogląd. Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego monitoringu mediów internetowych oraz przypadków zgłoszonych do Fundacji Polistrefa. Raport koncentruje się na wydarzeniach w roku szkolnym 2016/17 oraz początku roku szkolnego 2017/18.

Raport można pobrać na stronie fundacji: http://www.rownoscwyznania.org/?file=files/raporty/szkola_to_nie_miejsce_kultu.pdf