Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Współpraca

Świadomi istnienia wzajemnych sieci powiązań między rozmaitymi grupami tworzącymi społeczeństwo, widzimy współpracę jako kluczowy element dla naszego rozwoju. Tworząc partnerstwa, koalicje, razem działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, otwartego.

Po prawej lista organizacji, instytucji, urzędów, uczelni, z którymi mogliśmy współpracować…

Zapraszamy do współpracy:

office@czulent.pl

+48 12 200 21 24

Fundacja Dialog Pheniben

Fundacja Dialog Pheniben

Fundacja Zustricz

Fundacja Zustricz

Religions for Peace, European InterFaith Youth Network

Religions for Peace, European InterFaith Youth Network

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos

Żydowski Instytut Historyczny

Żydowski Instytut Historyczny

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa

Towarzystwo Społeczno-Kulturalnym Żydów w Krakowie

Towarzystwo Społeczno-Kulturalnym Żydów w Krakowie

ternYpe – International Network for Roma Youth Organizations

ternYpe – International Network for Roma Youth Organizations

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Centrum w Krakowie

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Centrum w Krakowie

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Midrasz – miesięcznik o kulturze żydowskiej

Midrasz – miesięcznik o kulturze żydowskiej

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Klezmer Hois

Klezmer Hois

Kino Pod Baranami

Kino Pod Baranami

Kampania Przeciwko Homofonii

Kampania Przeciwko Homofonii

Jewish.org.pl

Jewish.org.pl

Jewish Agency for Israel Sochnut

Jewish Agency for Israel Sochnut

Internationaler Bund Polska

Internationaler Bund Polska

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie

Fundacji im. Róży Luksenburg

Fundacji im. Róży Luksenburg

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Fundacja Korczakowska

Fundacja Korczakowska

Fundacja Autonomia

Fundacja Autonomia

Friends Of Jewish Renewal In Poland

Friends Of Jewish Renewal In Poland

Fundacja Jewrnalism

Fundacja Jewrnalism

Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy

Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy

Feminoteka

Feminoteka

Katedra Historii i Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Katedra Historii i Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Chabad Lubawicz Kraków

Chabad Lubawicz Kraków

Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

American Jewish Joint Distribution Committee

American Jewish Joint Distribution Committee

Ambasada Izraela w Polsce

Ambasada Izraela w Polsce

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie

Anne Frank House

Anne Frank House

Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) w Krakowie

Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) w Krakowie