Współpraca

współpraca

Świadomi istnienia wzajemnych sieci powiązań między rozmaitymi grupami tworzącymi społeczeństwo, widzimy współpracę jako kluczowy element dla naszego rozwoju. Tworząc partnerstwa, koalicje, razem działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, otwartego.

Ambasada Izraela w Polsce

American Jewish Joint Distribution Committee

Anne Frank House

Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC) w Krakowie

Chabad Lubawicz Kraków

Feminoteka

Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy

Friends Of Jewish Renewal In Poland

Fundacja Autonomia

Fundacja Dialog Pheniben

Fundacja Jewrnalism

Fundacja Korczakowska

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Zustricz

Fundacji im. Róży Luksenburg

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu

Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V

Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Internationaler Bund Polska

Jewish Agency for Israel Sochnut

Jewish.org.pl

Kampania Przeciwko Homofonii

Katedra Historii i Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Kino Pod Baranami

Klezmer Hois

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Midrasz – miesięcznik o kulturze żydowskiej

MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Polski Czerwony Krzyż

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Religions for Peace, European InterFaith Youth Network

Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos

Rzecznik Praw Obywatelskich

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Centrum w Krakowie

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM

ternYpe – International Network for Roma Youth Organizations

Towarzystwo Społeczno-Kulturalnym Żydów Oddział w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny