Kategorie
blog

Zespół Unii Metropolii Polskich do spraw Migracji i Integracji w Krakowie

Zespół Unii Metropolii Polskich do spraw Migracji i Integracji obraduje w Krakowie na temat działań organizacji pozarządowych na rzecz wielokulturowości i współpraca NGOs z jednostkami samorządu terytorialnego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych Aleksandra Zapolska z Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz i Piotr Kwapisiewicz z Żydowskie Stowarzyszenie Czulent prezentują Księgę Dobrych Praktyk z uwzględnieniem wyników ankiet dotyczących współpracy pomiędzy Urzędami Gminy a NGOs działającymi w obszarze wielokulturowości oraz na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Uczestnicy wysłuchają również wykładu Anny Rostockiej, Dyrektorki Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Polsce np.: „Praktyczne rozwiązania dla wyzwań migracyjnych w Polsce i na świecie”.

Organizator posiedzenia UMP: Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie

Źródło: https://www.facebook.com/OtwaryKrakow