Kategorie
blog

Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację

Reprezentantka Czulentu, Anna Makówka-Kwapisiewicz, wzięła udział w seminarium: „Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację: europejskie spotkanie”

Inicjatywa Kreuzberga przeciwko antysemityzmowi (KIgA e.V.) zorganizowała spotkanie „Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację – europejskie spotkanie”, które miało miejsce w dniach 11-13 grudnia 2018 r. w Berlinie w Niemczech. Celem spotkania było połączenie organizacji zwalczających antysemityzm i anty-muzułmańskie uprzedzenia oraz dyskusja o tym, jak można zbudować na europejskim poziomie współpracę przeciwko rosnącej nietolerancji.

To spotkanie sieciowe umożliwiło wymianę doświadczeń, metod i metod w dziedzinie konfrontacji z antysemityzmem i antymuzułmańskimi uprzedzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem obywatelskiej edukacji. Wyszczególniono różnice między poszczególnymi ideologiami nierówności w poszczególnych krajach.

Spotkanie europejskie uzyskało wsparcie niemieckiego Ministerstwa ds. Rodziny, Fundacji Pamięć, odpowiedzialność, przyszłość (EVZ) i amerykańskiemu Muzeum Pamięci o Holokauście (USHMM).