Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podstawowe informacje

Administratorem danych osobowych, których zasady przetwarzania opisujemy w tym dokumencie, jest Żydowskie Stowarzyszenie Czulent (dalej: Stowarzyszenie, my) z siedzibą w Krakowie, 31-039, przy ul. Dietla 64/6. Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość na adres e-mailowy: office@czulent.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, ul.Św. Sebastiana 36/1, 31-051 Kraków.

W Polityce prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu. Wskazujemy kluczowe grupy osób, których dane gromadzimy, oraz wyjaśniamy, w jakich celach to robimy, na jakiej podstawie prawnej, jak długo je przechowujemy. Informujemy również, jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Dokładamy starań, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz misją i wartościami, jakie reprezentuje Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, a także by opierały się na szacunku dla prywatności i autonomii osób, których dane przetwarzamy.

Gdzie i w jaki sposób przetwarzamy dane

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na wynajętym serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Stowarzyszeniem (por. niżej): przede wszystkim systemu do zarządzania relacjami CRM (dalej: system CRM), poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

Komu powierzamy dane

Dane osobowe powierzamy do przetwarzania podmiotom, z którymi na stałe współpracujemy, a które odpowiadają za:
– obsługę informatyczną systemu Bibliotecznego Mak+ (dotyczy wyłącznie danych osób korzystających z Żydowskiej Biblioteki im.ReMU – zobacz: bezpieczeństwo danych w systemie Mak+)
– obsługę księgową Stowarzyszenia (dotyczy to danych osób wspierających nas darowiznami).
Podmioty te działają na podstawie umów powierzenia i na równi z nami są zobowiązane do ochrony danych osobowych.

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. grantodawcom i/lub współpracującym z nami przy organizacji szkolenia lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji.

Prawa osób, których dane przetwarzamy

Wszystkim osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Osoby, których dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku wysyłki podziękowań osobom wspierającym nas darowiznami), mogą zgłosić sprzeciw, oświadczając, że nie życzą sobie, byśmy w ten sposób wykorzystywali ich dane.
Jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji umowy polegającej na wysyłce wcześniej zamówionych materiałów (np. newsletter, listy mailingowe), w każdej chwili można z niej zrezygnować (por. niżej). Inne umowy (np. darowizny) można wypowiedzieć na zasadach określonych w prawie lub w samej umowie. Jeśli przetwarzamy dane na podstawie zgody, można ją w każdej chwili wycofać. W tych dwóch przypadkach (gdy przetwarzamy dane na podstawie umowy lub zgody) osoby, których dane przetwarzamy, mają też prawo żądania przeniesienia swoich danych.

Zależy nam na tym, aby realizowanie Twoich praw dotyczących przetwarzanych przez nas danych było jak najprostsze. Jednak jako administrator danych musimy mieć pewność, że nie udostępnimy Twoich danych osobom nieuprawnionym. Dlatego jeśli będziemy mieli wątpliwości co do tego, że osoba, która np. prosi o dostęp do danych lub żąda ich usunięcia, to rzeczywiście osoba, której dane przetwarzamy, możemy zwrócić się do niej z prośbą o dodatkowe informacje.
Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednak jeśli zauważysz jakiś problem, poinformuj o nim również nas. Dokładamy starań, żeby jak najlepiej chronić Twoje prawa. Jeśli popełnimy błąd, będziemy chcieli go jak najszybciej naprawić.

Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach

Dane użytkowniczek i użytkowników stron w domenie czulent.pl, czulent.org i antysemityzm.org
Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji.
Nasze narzędzie do generowania i analizowania statystyk odwiedzin stron (Google Analytics) zbiera przy pomocy plików cookie: adres IP (jest on anonimizowany, ale dostęp do pełnego adresu IP zapisywanego w logach serwera mają osoby posiadające uprawnienia administratora), typ urządzenia, z którego następuje połączenie, rozdzielczość ekranu, na którym strony były wyświetlane, typ systemu operacyjnego, nazwę domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę, dane lokalizacyjne (państwo, miasto), informacje o tym, jakie treści na naszej stronie odwiedził dany użytkownik.
Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Każdy może korzystać z nich anonimowo – nie wymagamy rejestracji. Nie zabiegamy o identyfikację, chyba że jest to niezbędne ze względu na charakter podejmowanej czynności, czyli np. w przypadku przekazywania darowizny, prolongaty książki itp.
Opisane zasady dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie czulent.pl, czulent.org i antysemityzm.org. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się na naszych stronach.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie:

  • udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych działaniach Stowarzyszenia;
  • zawartej umowy np. w celu realizacji działania, którego się podjęliśmy lub które zleciliśmy;
  • uzasadnionego interesu prawnego np. w celu dostępu do informacji publicznej lub pozyskania funduszy;
  • prawnych zobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu.

Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent oraz list mailingowych

Przetwarzamy adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent oraz list mailingowych wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.
W przypadku newslettera odnotowujemy natomiast informację o otwarciu naszego maila oraz otwarciu zamieszczonych w nim linków, żeby wiedzieć – orientacyjnie – ile osób zapoznaje się z jego treścią.
W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji listy, klikając w link rezygnacji w stopce mailingu. Znajdziesz tam również link, dzięki któremu możesz całkowicie zrezygnować z otrzymywania od nas mailingów.

Dane osób wspierających nas darowiznami

Możesz wspierać Stowarzyszenie finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek bankowy lub poprzez system PayPal obsługujący płatności online w polskich bankach i za pośrednictwem kart płatniczych.
W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Jest to niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości).
Dodatkowe informacje podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie. W tym samym celu wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny.
W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayPal prosimy o podanie imienia i nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie, które pozwoli odliczyć darowiznę od podatku lub zwrócić omyłkowo wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest konieczny do technicznej obsługi płatności przez system PayPal. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia ciążących na Stowarzyszeniu obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: office@czulent.pl

Dane uczestniczek i uczestników wydarzeń publicznych

W przypadku organizowania otwartych wydarzeń publicznych nie prosimy o podawanie danych osobowych. W przypadku wydarzeń wymagających rejestracji co do zasady prosimy o podanie: imienia i nazwiska bądź pseudonimu, adresu e-mail, numeru telefonu, chyba że charakter wydarzenia (np. szkolenia) będzie wymagał zebrania innych informacji. W takim przypadku podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się na wydarzenie. Dane te przetwarzamy w celu organizacji wydarzenia – jest to niezbędne do wykonania umowy.
Po zakończeniu wydarzenia dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami. W przypadku wydarzeń organizowanych ze środków grantodawców wymagających od nas przechowywania dokumentacji przez dłuższy okres, odpowiednią informację udostępnimy przy zapisie na wydarzenie.
Przy okazji organizacji niektórych wydarzeń pytamy dodatkowo o zgodę na informowanie o innych inicjatywach o podobnym charakterze. Osoba, która ją wyraziła, może ją w każdej chwili wycofać, ma też prawo żądania przeniesienia swoich danych. Jeśli tego nie zrobi, będziemy jej dane przechowywać do końca działalności Fundacji.

Dane ludzi mediów

Przetwarzamy dane ludzi mediów (dziennikarek, dziennikarzy, wydawczyń, wydawców itd.) pozyskane bezpośrednio od nich, od redakcji lub z Internetu. Zakres przetwarzanych danych może obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, afiliację (w tym poprzednie), adres redakcji, historię interakcji i publikacji. Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz zarządzania relacjami.
Dane przetwarzamy do końca działalności Stowarzyszenia. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji prasowych, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku oraz w razie dodatkowych pytań prosimy o wysłanie wiadomości na adres: office@czulent.pl

Dane osób pełniących funkcję publiczne

Dane osób pełniących funkcję publiczne, w tym także dane osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, oficjalne adresy e-mail, informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej) zbieramy na podstawie wyszukiwania w źródłach publicznych (oficjalnych stronach instytucji – m.in. Sejmu, Senatu, Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Rejestru Sądowego, urzędów, ministerstw, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, biuletynach informacji publicznej) i ogólnodostępnych (internet – w szczególności na oficjalnych stronach polityków, oficjalnych profilach w serwisach społecznościowych, serwisach prawno-gospodarczych).
Dane przetwarzamy w celu dostarczenia obywatelom informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO. Dane przetwarzamy przez okres pełnienia przez Państwo funkcji publicznej. Zebrane przez nas dane nie służą do automatycznego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Dane osób komunikujących się z Stowarzyszeniem przez portale społecznościowe

Facebook i Twitter są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami poprzez Facebooka lub Twittera (polubienie/obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz Facebooka czy Twittera także Stowarzyszenie. Dane, takie jak imię i nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach lub komentarzach, przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.
Twoich interakcji z nami na Facebooku co do zasady nie łączymy z informacjami, które przekażesz nam w inny sposób (np. e-mailem), chyba że coś innego wynika z okoliczności (np. napisałaś/-eś do nas wiadomość prywatną na Facebooku, w której podałaś/-eś adres e-mail z prośbą o kontakt). Nikomu nie przekazujemy Twoich danych osobowych. Miej jednak na uwadze, że do wszystkich informacji o Tobie ma dostęp odpowiednio Facebook lub Twitter jako administratorzy portali.
Jeśli chcesz, żeby Twoje dane były przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności (por. Dane osób kontaktujących się z nami e-mailem, telefonicznie lub listownie), zachęcamy do kontaktowania się z nami za pośrednictwem innych kanałów niż portale społecznościowe. Jeśli piszesz do nas np. e-mail, mamy kontrolę nad tym, co stanie się z tą informacją i kto ją przeczyta.

Pliki cookie

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) niezbędne do technicznej obsługi stron i korzystania z oferowanych funkcjonalności. Wykorzystujemy cookies do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk (za pomocą narzędzia Google Analytics), które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron w domenach czulent.pl, czulent.org i antysemityzm.org. Wiedza ta pozwala nam ulepszać strukturę i zawartość naszych stron.

Ta wersja Polityki prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.