Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest grupą profesjonalistek/ów, których łączy pochodzenie żydowskie oraz przekonanie, że żydowska tożsamość jest czymś cennym.

Działamy poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji

Stowarzyszenie, działając na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, stawia sobie za cel wzmocnienie tożsamości lokalnej społeczności żydowskiej przez budowanie koalicji, realizując projekty edukacyjne, kulturowe.

Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców, promuje współpracę oraz budowanie koalicji włączających i na rzecz grup mniejszości narodowych i etnicznych.

Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całym regionie OBWE w zakresie rejestrowania i monitorowania incydentów i przestępstw z nienawiści oraz przypadków dyskryminacji.

Rozwój Instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną

Celem projektu  jest podniesienie kompetencji organizacji żydowskich w zakresie zwiększenia ich potencjału instytucjonalnego przez współpracę z jednostkami administracji publicznej.

blog-bg

Na naszym blogu na bieżąco informujemy o naszej działalności czulent.pl/blog

Zapraszamy również na nasze konto facebook’owe.

Projekt „Małopolska przyjazna cudzoziemcom” – pierwsze spotkanie platformy konsultacyjnej

Z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika odbyło się dziś pierwsze spotkanie Platformy Współpracy w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”. Celem prac

Szczęśliwego 5779! Shana Tova Umetuka!

Życzymy wam wszystkim słodkiego 5779! Niech ten rok będzie słodki jak miód oraz pełen szczęścia i sukcesów! Shana Tova Umetukah!!! Anna Makówka-Kwapisiewicz, Olivia Bitton, and Zuzanna Hertzberg Zarząd Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

Demokracja w działaniu – konkurs

Fundacja im.Stefana Batorego zaprasza organizacje społeczne, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i kontrolą przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa do składania wniosków o dotacje instytucjonalne. Wnioski można składać

Dotacje na realizację w 2019 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Przypominamy iż w dniu 14 września, upływa termin złożenia wniosków o dotacje na realizację w 2019 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i

Dialog i współpraca międzykulturowa

„Otwarty Kraków 3. Dialog i współpraca międzykulturowa” to tytuł trzeciej z kolei konferencji organizowanej w ramach zadań programu „Otwarty Kraków”. Celem cyklu konferencji jest popularyzacja działań na rzecz różnorodności kulturowej

Twój głos ma znaczenie

Ważna akcja FRA! Ankieta doycząca antysemityzmu! Proszę wypełniajcie! Ankieta pod adresem www.eurojews.eu Celem niniejszej ankiety jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób antysemityzm wpływa na codzienne życie Żydów w 13 europejskich krajach

Kontakt

Konto bankowe:

Volkswagen Bank Polska S.A.
37 2130 0004 2001 0327 9601 0001 (PLN)

+48 12 200 21 24

office@czulent.pl

Adres korespondecyjny:

ul. Św. Sebastiana 36/1
31-051 Kraków

Adres rejestracji:

ul. Dietla 64/6
31-039 Kraków

Żydowska Biblioteka im.ReMU

ul. Św. Sebastiana 36/1
31-051 Kraków