Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest grupą profesjonalistek/ów, których łączy pochodzenie żydowskie oraz przekonanie, że żydowska tożsamość jest czymś cennym, co należy pielęgnować i umacniać.

Działamy poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji

Stowarzyszenie, działając na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, stawia sobie za cel wzmocnienie tożsamości lokalnej społeczności żydowskiej przez budowanie koalicji, realizując projekty edukacyjne, kulturowe.

Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców, promuje współpracę oraz budowanie koalicji włączających i na rzecz grup mniejszości narodowych i etnicznych.

Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całym regionie OBWE w zakresie rejestrowania i monitorowania incydentów i przestępstw z nienawiści oraz przypadków dyskryminacji.

Rozwój Instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną

Celem projektu  jest podniesienie kompetencji organizacji żydowskich w zakresie zwiększenia ich potencjału instytucjonalnego przez współpracę z jednostkami administracji publicznej.

blog-bg

Na naszym blogu na bieżąco informujemy o naszej działalności czulent.pl/blog

Zapraszamy również na nasze konto facebook’owe.

Razem stwórzmy społeczeństwo pełne szacunku i otwartości

W piątek 7 czerwca uczestniczyliśmy w warsztatach Google.org Impact Challenge on Safety na Campusie Google. Mieliśmy okazję porozmawiać z ekspertami z obszarów: ekstremizmu, nienawiści i bezpieczeństwa dzieci z ISD Institute

Propaganda i kampanie w mediach elektronicznych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Institute for Strategic Dialogue (ISD) powołał międzynarodowy zespół którego celem bał monitoring internetu pod kontem prowadzonych kampanii informacyjnych, a które mogły wpłynąć na wybory do Parlamentu Europejskiego. Ta wstępny raport

Happy Pesach 5779

Drogie i drodzy, Życzymy wam spokojnego i rodzinnego Pesach! Chag Pesach Sameach! לשנה הבאה בירושלים Anna, Anna & Alex Zarząd Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

Ogólnopolska konferencja organizacji żydowskich:  „Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce”.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent w partnerstwie z American Jewish Committee Central Europe, Gminą Wyznaniową Żydowską w Łodzi, Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie oraz Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu zorganizowało ogólnopolską konferencję

Spotkanie z Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

26 marca na zaproszenie Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych uczestniczyliśmy w spotkaniu poświęconym aktualnej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Małopolsce.

Spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans i Prawników Pro Bono

1 marca uczestniczyliśmy w spotkaniu organizacji pozarządowych zrzeszonych w Koalicji na rzecz Równych Szans z prawniczkami i prawnikami działającymi z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) w ramach programu Pro Bono dla Równości.

Kontakt

Konto bankowe:

Volkswagen Bank Polska S.A.
37 2130 0004 2001 0327 9601 0001 (PLN)

+48 12 200 21 24

office@czulent.pl

Adres korespondecyjny:

ul. Św. Sebastiana 36/1
31-051 Kraków

Adres rejestracji:

ul. Dietla 64/6
31-039 Kraków

Żydowska Biblioteka im.ReMU

ul. Św. Sebastiana 36/1
31-051 Kraków