Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest grupą profesjonalistek/ów, których łączy pochodzenie żydowskie oraz przekonanie, że żydowska tożsamość jest czymś cennym.

Działamy poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji

Stowarzyszenie, działając na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, stawia sobie za cel wzmocnienie tożsamości lokalnej społeczności żydowskiej przez budowanie koalicji, realizując projekty edukacyjne, kulturowe.

Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców, promuje współpracę oraz budowanie koalicji włączających i na rzecz grup mniejszości narodowych i etnicznych.

Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całym regionie OBWE w zakresie rejestrowania i monitorowania incydentów i przestępstw z nienawiści oraz przypadków dyskryminacji.

Rozwój Instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną

Celem projektu  jest podniesienie kompetencji organizacji żydowskich w zakresie zwiększenia ich potencjału instytucjonalnego przez współpracę z jednostkami administracji publicznej.

blog-bg

Na naszym blogu na bieżąco informujemy o naszej działalności czulent.pl/blog

Zapraszamy również na nasze konto facebook’owe.

Happy Pesach 5779

Drogie i drodzy, Życzymy wam spokojnego i rodzinnego Pesach! Chag Pesach Sameach! לשנה הבאה בירושלים Anna, Anna & Alex Zarząd Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

Spotkanie z Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

26 marca na zaproszenie Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych uczestniczyliśmy w spotkaniu poświęconym aktualnej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Małopolsce.

Spotkanie Koalicji na rzecz Równych Szans i Prawników Pro Bono

1 marca uczestniczyliśmy w spotkaniu organizacji pozarządowych zrzeszonych w Koalicji na rzecz Równych Szans z prawniczkami i prawnikami działającymi z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) w ramach programu Pro Bono dla Równości.

Karta Praw Podstawowych – Seminarium

W lutym uczestniczyliśmy w seminarium zorganizowanym przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Tematem seminarium była Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Podczas warsztatów zaprezentowano praktyczne wykorzystanie

Konferencja na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE

W lutym braliśmy udział w konferencji na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE. Była to pierwsza konferencja słowackiego przewodnictwa OBWE, którą otworzył urzędujący przewodniczący OBWE minister spraw zagranicznych i europejskich

Can we count on your support

Dear Friend, As 2018 draws to a close, I am reaching out to ask you to join me once again in showing your support for the innovative and courageous Czulent

Kontakt

Konto bankowe:

Volkswagen Bank Polska S.A.
37 2130 0004 2001 0327 9601 0001 (PLN)

+48 12 200 21 24

office@czulent.pl

Adres korespondecyjny:

ul. Św. Sebastiana 36/1
31-051 Kraków

Adres rejestracji:

ul. Dietla 64/6
31-039 Kraków

Żydowska Biblioteka im.ReMU

ul. Św. Sebastiana 36/1
31-051 Kraków