Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest grupą profesjonalistek/ów, których łączy pochodzenie żydowskie oraz przekonanie, że żydowska tożsamość jest czymś cennym.

Działamy poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji

Stowarzyszenie, działając na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, stawia sobie za cel wzmocnienie tożsamości lokalnej społeczności żydowskiej przez budowanie koalicji, realizując projekty edukacyjne, kulturowe.

Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców, promuje współpracę oraz budowanie koalicji włączających i na rzecz grup mniejszości narodowych i etnicznych.

Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całym regionie OBWE w zakresie rejestrowania i monitorowania incydentów i przestępstw z nienawiści oraz przypadków dyskryminacji.

Rozwój Instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną

Celem projektu  jest podniesienie kompetencji organizacji żydowskich w zakresie zwiększenia ich potencjału instytucjonalnego przez współpracę z jednostkami administracji publicznej.

blog-bg

Na naszym blogu na bieżąco informujemy o naszej działalności czulent.pl/blog

Zapraszamy również na nasze konto facebook’owe.

Parlament chce zakazu działalności grup neofaszystowskich i neonazistowskich w UE

Posłowie przestrzegają przed skutkami bezkarności, z jaką neofaszyści działają w niektórych państwach członkowskich Wskazują na doniesienia o współdziałaniu polityków i organów ścigania z neofaszystami i neonazistami z niektórych krajach Wzywa

Zespół Unii Metropolii Polskich do spraw Migracji i Integracji w Krakowie

Zespół Unii Metropolii Polskich do spraw Migracji i Integracji obraduje w Krakowie na temat działań organizacji pozarządowych na rzecz wielokulturowości i współpraca NGOs z jednostkami samorządu terytorialnego. Przedstawiciele organizacji pozarządowych Aleksandra

Projekt „Małopolska przyjazna cudzoziemcom” – pierwsze spotkanie platformy konsultacyjnej

Z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika odbyło się dziś pierwsze spotkanie Platformy Współpracy w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”. Celem prac

Szczęśliwego 5779! Shana Tova Umetuka!

Życzymy wam wszystkim słodkiego 5779! Niech ten rok będzie słodki jak miód oraz pełen szczęścia i sukcesów! Shana Tova Umetukah!!! Anna Makówka-Kwapisiewicz, Olivia Bitton, and Zuzanna Hertzberg Zarząd Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

Demokracja w działaniu – konkurs

Fundacja im.Stefana Batorego zaprasza organizacje społeczne, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i kontrolą przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa do składania wniosków o dotacje instytucjonalne. Wnioski można składać

Dotacje na realizację w 2019 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Przypominamy iż w dniu 14 września, upływa termin złożenia wniosków o dotacje na realizację w 2019 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i

Kontakt

Konto bankowe:

Volkswagen Bank Polska S.A.
37 2130 0004 2001 0327 9601 0001 (PLN)

+48 12 200 21 24

office@czulent.pl

Adres korespondecyjny:

ul. Św. Sebastiana 36/1
31-051 Kraków

Adres rejestracji:

ul. Dietla 64/6
31-039 Kraków

Żydowska Biblioteka im.ReMU

ul. Św. Sebastiana 36/1
31-051 Kraków