Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

wartości demokratyczne

prawa człowieka

Stowarzyszenie działa poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości ze szczególnym naciskiem na działania potępiające antysemityzm.

rzecznictwo

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent działa w koalicjach i w partnerstwie z polskimi i zagranicznymi partnerami. Współpraca nie tylko przyczynia się do efektywności naszych działań ale i do ciągłego naszego rozwoju.

partnerzy / koalicje