Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest grupą profesjonalistek/ów, których łączy pochodzenie żydowskie oraz przekonanie, że żydowska tożsamość jest czymś cennym.

Działamy poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji

Stowarzyszenie, działając na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, stawia sobie za cel wzmocnienie tożsamości lokalnej społeczności żydowskiej przez budowanie koalicji, realizując projekty edukacyjne, kulturowe.

Księga Dobrych Praktyk / Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców

Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców, promuje współpracę oraz budowanie koalicji włączających i na rzecz grup mniejszości narodowych i etnicznych.

Platforma zgłaszania incydentów z nienawiści

Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w całym regionie OBWE w zakresie rejestrowania i monitorowania incydentów i przestępstw z nienawiści oraz przypadków dyskryminacji.

Rozwój Instytucjonalny organizacji żydowskich. Współpraca z administracją publiczną

Celem projektu  jest podniesienie kompetencji organizacji żydowskich w zakresie zwiększenia ich potencjału instytucjonalnego przez współpracę z jednostkami administracji publicznej.

blog-bg

Na naszym blogu na bieżąco informujemy o naszej działalności czulent.pl/blog

Zapraszamy również na nasze konto facebook’owe.

Can we count on your support

Dear Friend, As 2018 draws to a close, I am reaching out to ask you to join me once again in showing your support for the innovative and courageous Czulent

Szczęśliwego Nowego Roku 2019

Z okazji nowego roku, w imieniu Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, życzymy w nowym roku SZCZĘŚCIA – ZDROWIA – DOBROBYTU Pragniemy wyrazić również nasze podziękowania za wasze wsparcie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

U Rzecznika Praw Obywatelskich o kulturze mniejszości narodowych i etnicznych

Reprezentantka Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Ruta Śpiewak, uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Zespoł ds. Równego Traktowania w Biurze RPO. Było ono poświęcone prawom mniejszości narodowych, etnicznych i posługującej

Szkolenie dla organizacji żydowskich we Wrocławiu

17 grudnia w sali Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS) przeprowadziliśmy szkolenie dla wrocławskich organizacji żydowskich. Na szkoleniu uczestnicy mieli możliwość usłyszeć szczegóły oferty współpracy Urzędu Miasta we Wrocławia z organizacjami

II Kongres Praw Obywatelskich 14-15 grudnia 2018

II Kongres zorganizowany był w stulecie polskiej niepodległości, ale także w 70 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i w 25 lat po tym, jak Polska związała się postanowieniami

Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację

Reprezentantka Czulentu, Anna Makówka-Kwapisiewicz, wzięła udział w seminarium: „Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację: europejskie spotkanie” Inicjatywa Kreuzberga przeciwko antysemityzmowi (KIgA e.V.) zorganizowała spotkanie „Zwalczanie antysemityzmu poprzez edukację – europejskie spotkanie”, które

Kontakt

Konto bankowe:

Volkswagen Bank Polska S.A.
37 2130 0004 2001 0327 9601 0001 (PLN)

+48 12 200 21 24

office@czulent.pl

Adres korespondecyjny:

ul. Św. Sebastiana 36/1
31-051 Kraków

Adres rejestracji:

ul. Dietla 64/6
31-039 Kraków

Żydowska Biblioteka im.ReMU

ul. Św. Sebastiana 36/1
31-051 Kraków