Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

„Fight for the things that you care about, but do it in a way that will lead others to join you.”

– Ruth Bader Ginsburg

rzecznictwo

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest organizacją rzeczniczą, która skupia ekspertki i ekspertów ze społeczności żydowskiej w Polsce. Działamy poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając mechanizmy partycypacji oraz budując sojusze i koalicje na rzecz szerzenia tolerancji.

misja

Rzecznictwo i działalność strażnicza.

Działamy poprzez rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, tworząc i wdrażając innowacyjne systemy rozwiązań edukacyjnych oraz przez budowanie koalicji na rzecz szerzenia tolerancji

Wzmocnienie środowiska żydowskiego.

Stowarzyszenie, działając na rzecz społeczności żydowskiej w Polsce, stawia sobie za cel wzmocnienie tożsamości lokalnej społeczności żydowskiej przez budowanie koalicji, realizując projekty edukacyjne, kulturowe.

projekty

Stowarzyszenie tworzy przestrzeń, w której nasze członkinie mogą realizowane projekty odpowiadające na współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską.

publikacje

Stowarzyszenie w ramach prowadzonych projektów publikuje raporty, podręczniki, książki. Wszystkie nasze publikacje są dostępne w wersji pdf.

blog

Na naszym blogu na bieżąco informujemy o naszej działalności.
zobacz wszystkie

 

Zapraszamy również na nasze konto w mediach społecznościowych:
facebook’owe.

koalicje