partnerzy

partnerzy i koalicje

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent działa w koalicjach i w partnerstwie z polskimi i zagranicznymi partnerami. Świadomi istnienia wzajemnych sieci powiązań między rozmaitymi grupami tworzącymi społeczeństwo, widzimy współpracę jako kluczowy element dla naszego rozwoju. Tworząc partnerstwa, koalicje, razem działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, otwartego. Wspólne działanie nie tylko przyczynia się do efektywności naszych działań ale i przyczynia się do ciągłego naszego rozwoju.