Projekty

Inicjujemy i realizujemy projekty odpowiadające na współczesne wyzwania stawiane przed społecznością żydowską.

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest również przestrzenią dla indywidualnych projektów członków i członkiń Stowarzyszenia. Projektów które realizują by budować/rozwijać swoją tożsamość żydowską.

projekty zakończone

projekty indywidualne

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jest również przestrzenią dla indywidualnych projektów członków i członkiń Stowarzyszenia. Projektów które realizują by budować/rozwijać swoją tożsamość żydowską.