Raporty i sprawozdania

Mając na uwadze przejrzystość działalności podejmowanej przez Stowarzyszenie, poniżej publikujemy zestawienie przyjętych przez Władze Stowarzyszenia sprawozdań finansowych.

Sprawozdania merytoryczne

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005