Zarząd Stowarzyszenia

zarząd

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na trzy letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie członków towarzystwa. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Zarząd i Komisja nie pobierają wynagrodzenia za działania prowadzone w ramach władz towarzystwa.

Zarząd:

Piotr Kwapisiewicz

Prezes Zarządu

działacz społeczny w obszarze rzecznictwem, partycypacji społecznej oraz przeciwdziałaniem antysemityzmowi, mowie nienawiści, przestępstwom z nienawiści jak i innym formom dyskryminacji. Stypendysta Programu dla mniejszości realizowanego przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (OHCHR) w Genewie.


Na codzień konsultant IT, geoinformatyk, specjalista w zakresie przetwarzaniu danych przestrzennych.

Jako ekspert współpracował z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR / OBWE) przy tworzeniu platformy wspierającej zgłaszanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. Członek zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy przy wdrażaniu programu „Otwarty Kraków”. Zespół jest organem doradczym Prezydenta Miasta Krakowa.

Jest współautorem „Księgi Dobrych Praktyk. Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” oraz „Podstawa Programowa dla punktów edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce”.

Członek założyciel Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, w latach 2008-2009 viceprezes stowarzyszenia.

więcej

Anna Zielińska

Sekretarz Zarządu

Prawniczka, ekspertka ds przeciwdziałania antysemityzmowi, działaczka organizacji żydowskich. Pełniła funkcje Doradcy ds. Przeciwdziałania Antysemityzmowi w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR). Współpracowała z American Jewish Committee (AJC), AIPAC, International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).


Uzyskała stopień naukowy magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim, przez rok studiowała politykę i historię na Bliskim Wschodzie – na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Podczas studiów była wolontariuszką w następujących organizacjach: Polska UNIA Studentów Żydowskich (przez 4 lata sprawowała funkcję Prezeski) i Jewish Joint Distribution Committee. Współpracowała z Agencją Żydowską, jako przedstawicielka Sochnutu na Polskę; Ambasadą Państwa Izrael w Polsce, jako asystentka doradcy ekonomicznego; Polską Organizacją Humanitarną, jako Desk Officer dla Misji Humanitarnej w Autonomii Palestyńskiej. Pracowała w AJC w Waszyngtonie.

Dodatkowe doświadczenia zawodowe zdobyła jako stypendystka w American Jewish Community w Waszyngtonie oraz jako koordynatora konferencji dla Polski – we współpracy z The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

więcej

Aleksandra Jach

Skarbnik

Aktywistka społeczna, absolwentka Paideia – Europejskiego Instytutu Studiów Żydowskich w Szwecji, studiowała Religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako ekspertka  współpracowała przy tworzeniu inicjatywy „Dikh he na bister (Look and don’t forget), Roma Genocide Remembrance Initiative” Współorganizatorka licznych warsztatów i międzynarodowych seminariów dotyczących mniejszości narodowych.

Obecnie mieszka i pracuje w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii.

Komisja Rewizyjna:

dr Ruta Śpiewak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Aktywistka społeczna i badaczka. Tytuł doktora nauk społecznych, uzyskany na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego.


Członkini Grupy Głównych Doradców Naukowych (Group of Chief Scientific Advisors) w ramach programu Europejskiego Mechanizmu Doradztwa Naukowego (SAM). Na co dzień pracuje jako badaczka obszarów wiejskich oraz alternatywnych sieci żywności w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akadami Nauk (PAN).

Od 2018 roku Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, członkini sądu polubownego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

więcej

dr Zuzanna Hertzberg

Członkini Komisji Rewizyjnej.

Malarka, autorka instalacji i działań performatywnych oraz artywistka i edukatorka. Artystkę interesuje temat pamięci, cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i geopolityką.


W 2018 r. otrzymała stopień doktora na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (promotor prof. Leon Tarasewicz).
Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów pod opieką artystyczną prof. Leona Tarasewicza i prof.Krzysztofa Wodiczko. Dyplom z Wyróżnieniem Rektorskim ASP w Warszawie uzyskała w Pracowni Malarstwa prof. Leona Tarasewicza i dr hab Pawła Susida. Jest także absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą m.in. w Czechach i na Ukrainie.

Członkini zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Współzałożycielka Żydowskiego Bloku Antyfaszystowskiego, Członkini Gminy Wyznaniowo Żydowskiej w Warszawie. W latach 2017-18 Sekretarz Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.

więcej

Magdalena Szpilman

Członkini Komisji Rewizyjnej.

Studentka Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Pisze pracę doktorską z zakresu medycyny narracyjnej.


Posiada tytuł magistra neofilologii Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 15 lat pracuje jako tłumacz i edukatorka. Prowadziła wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Otwartym „Bereszit”, Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Fundacji Szalom” oraz na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie mieszka i pracuje w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

więcej