Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Nasza historia

Spotykając się po raz pierwszy nie wszyscy wiedzieliśmy, co dla nas znaczy być Żydem / Żydówką, szukaliśmy swojej definicji tożsamości. Dziś Czulent, dzięki naszym członkiniom i członkom oraz ich działalności, stał się ważną wspólnotą będąca częścią społeczności żydowskiej w Polsce.

2004

W roku 2004 grupa studentów i studentek żydowskich zainicjowała powstanie Żydowskiego Stowarzyszenia. Na początku naszej działalności stworzyliśmy przestrzeń dyskusji czym jest tożsamość żydowska. Co to znaczy być Żydem w Polsce? Czym jest tożsamość żydowska? Jak budować tą tożsamość? Nasze działania koncentrowały się na spotkaniach integracyjnych, mających na celu budowanie tożsamości, poszerzaniu wiedzy o tradycji, kulturze i historii żydowskiej.

2006

Rozwijając swoje działania w 2006 roku powstały projekty kulturalne, takie jak: Biblioteka im. REMU, Salon Literacki oraz Dyskusyjny Klub Filmowy. Część osób podjęła działania antydyskryminacyjne, poprzez organizację warsztatów dla uczniów polskich szkół („Spotkanie w Polin”). Widząc duże zainteresowanie społecznością żydowską wśród turystów odwiedzających Polskę, rozpoczęliśmy projekt „Mifgashim be Polin”. W ramach tego projektu prowadziliśmy warsztaty, wykłady, pokazy filmowe prezentujące obecną społeczność żydowską w Polsce.

2008

W roku 2008 Stowarzyszenie dołączyło do koalicji na Rzecz Równych Szans. To nieformalna platforma skupiająca najważniejsze w Polsce organizacje pozarządowe, działające na rzecz praw człowieka i promujące zasady równości i przeciwdziałania dyskryminacji. W tym samym roku rozpoczęliśmy działalność na polu dialogu międzyreligijnego i dołączyliśmy do międzynarodowej koalicji Religions for Peace, European Interfaith Youth Network.

Nasze bogate doświadczenie na polu edukacji nieformalnej, umożliwiło nam realizowanie działań skierowanych do trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych. W tym celu rozpoczęliśmy projekty: „Polki, Żydówki – krakowskie emancypantki. Historia i współczesność dla równości i różnorodności” i „Krakowski Szlak Kobiet”, poruszające współczesne problemy związane z zagadnieniem równości i różnorodności.

2010

Pięć lat od pierwszego spotkania, Stowarzyszenie stało się ważnym miejscem dla lokalnej społeczności. Wyszliśmy naprzeciw jej potrzebom i zaczęliśmy prowadzić działania edukacyjne dla najmłodszych. W 2010 roku wydaliśmy pierwszą książkę „A Majse” i przekazaliśmy ją nieodpłatnie dzieciom żydowskim w całej Polsce. Od tego momentu Czulent nie tylko promuje kulturę żydowska, ale też ją tworzy. Do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie wydało 4 książki dla dzieci, wielokrotnie nagradzane w Polsce i zagranicą.

Wraz z rozwojem nas samych stowarzyszenie z organizacji studenckiej przeobraziło się w stowarzyszenie skupiające młodych profesjonalistki i profesjonalistów z różnych dziedzin, których łączy pochodzenie żydowskie oraz przekonanie, że żydowska tożsamość jest czymś cennym, co należy pielęgnować i umacniać.

2014

W 2014 roku rozpoczęliśmy ważny projekt antydyskryminacyjny „Antysemityzm nie jest poglądem”. Tym samym rozpoczęliśmy działalność rzeczniczą, podjęliśmy innowacyjne działania, które w efekcie przyczynią się do zwiększenia świadomości dotyczącej przeciwdziałania antysemityzmowi, nazwania go i poznania jego form we współczesnej Polsce. Projekt został objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

2017

W roku 2017/2018 opublikowaliśmy raport dotyczący współpracy administracji publicznej z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych, prezentujące dobre praktyki, oparty na badaniach administracji publicznej oraz organizacji mniejszościowych w 18 największych miastach Polski. Projekt był finansowany ze środków Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor – US Department of State.

Obecnie pracując z agencjami rządowymi w Polsce, działając w koalicjach organizacji społeczeństwa obywatelskiego (CSO) na rzecz tworzenia społeczeństwa otwartego, przyczyniamy się do zmian w mentalności i przepisach prawa polskiego na rzecz tolerancji.