Wesprzyj nas

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 20.00zł

ddd

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na trzy letnią kadencję, przez Walne Zgromadzenie członkiń i członków Towarzystwa. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna. Zarząd i Komisja nie pobierają wynagrodzenia za działania prowadzone w ramach władz towarzystwa.

Anna Makówka-Kwapisiewicz

Prezeska Zarządu

Ruta Śpiewak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Aleksandra Jach

Skarbniczka

Anna Zielińska

Sekretarz

Statut

Działania Stowarzyszenia związane z działaniem jako organizacji reguluje Statut Stowarzyszenia, definiuje on poszczególne władze oraz ich zakres praw i obowiązków.

POBIERZ

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000226390.

Inne rejestry:
REGON: 120081681
NIP: 6762300850
PIC: 945138416
NCAGE: 3094H
DUNS: 426519508