Addressing hate crimes after Kyoto

Reprezentantka Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent wzięła udział w dyskusji ekspertów zorganizowanej przez ODIHR i UNODC: „Przestępstwa z nienawiści po Kioto. Czego potrzeba do realizacji zobowiązań w zakresie przestępstw z nienawiści.”

Deklaracja do pobrania na stronie https://www.unodc.org/