Analysis of the experiences of victims of criminal offences and incidents motivated by hate

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent jako organizacja rzeczniczą, działającą na rzecz szerzenia tolerancji, kształtowania postaw otwartości wobec mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie antysemityzmowi i dyskryminacji, z uwzględnieniem dyskryminacji krzyżowej.

Obserwując debatę publiczną dotyczącą mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, która coraz częściej pojawia się w mainstreamie, zauważyliśmy wysoki poziom jej upolitycznienia. Szczególnie widoczne jest to w temacie antysemityzmu, który jest wręcz instrumentalizowany i wykorzystany jako narzędzie polityczne.

Upolitycznienie i wykorzystywanie nienawiści wpływa tym samym na dyskusje o przestępstwach z nienawiści. W ten sposób nie koncentrujemy się na rozwiązaniach i funkcjonowaniu organów śledczych czy sądów, a na “barwach” politycznych. W rezultacie osoby poszkodowane tracą wymiar ludzki i stają się wyłącznie przedmiotem statystyki.

Zamiast koncentrować się na niwelowaniu zjawiska, czy nad analizą wzrostu mowy nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Koncentrujemy się na dyskursie dotyczącym wyjątkowości i tolerancyjności “narodu polskiego”. Wpływa to na zjawisku „underreportingu”, a osoby i grupy, które wymagają wsparcia i są szczególnie narażone na nienawistne ataki obawiają się zgłaszać takie ataki i szukać wsparcia.

Dlatego też w podejmowanych działaniach zdecydowaliśmy się skoncentrować na osobach poszkodowanych. Przeanalizowaliśmy poszczególne etapy, od decyzji o zgłoszeniu przestępstwa, do prawomocnego wyroku sądowego. Osoby badane reprezentowały różne grupy społeczne, co pozwoliło poznać z różnych perspektyw doświadczenia i emocje, które towarzyszyły im na poszczególnych etapach. W przeprowadzonych wywiadach zwracaliśmy uwagę na aktorów, jacy
pojawiali się na różnych etapach, dlatego też w naszym badaniu prócz policji, prokuratury, sądów, pojawiają się organizacje pozarządowe i media.


Chcielibyśmy podziękować naszym ekspertom, Martcie Orackiej i Jackowi Mazurczakowi. Jako osoby z wieloletnim doświadczeniem w tematyce i analizach przestępstw z nienawiści prowadzili badania pod kątem perspektywy i poszanowania godności osób poszkodowanych. Dziękujemy Foundation Remembrance, Responsibility and Future (EVZ Foundation), dzięki temu wsparciu mogliśmy zrealizować projekt „Pre-project for the Project: Strategic Litigation as one of the Tools to Counteract Antisemitism on the Internet”.

Mamy nadzieje, że nasze działania i badanie przyczynią się do wsparcia osób narażonych na takie ataki oraz kompleksowego zrozumienia wyzwań, przed jakimi stoją nie tylko osoby poszkodowane przestępstwem z nienawiści, ale i pełnomocnicy tych osób, śledczy, prokuratorzy i sędziowie. Zachęcamy do korzystania z przytoczonych badań, ale również ich rozwijania i poszerzania.

Pobierz raport