Kategorie
dla ngo konkursy prawa człowieka

Demokracja w działaniu – konkurs

Fundacja im.Stefana Batorego zaprasza organizacje społeczne, które zajmują się ochroną praw człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji i kontrolą przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa do składania wniosków o dotacje instytucjonalne. Wnioski można składać od 16 sierpnia do 16 września 2018 roku. W konkursie można ubiegać się o dotację w wysokości od 20 tys. do 100 tys. zł.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1