Konferencja na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE

W lutym braliśmy udział w konferencji na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE. Była to pierwsza konferencja słowackiego przewodnictwa OBWE, którą otworzył urzędujący przewodniczący OBWE minister spraw zagranicznych i europejskich Słowacji Miroslav Lajčák.

W konferencji uczestniczyli politycy, przedstawiciele rządów, a także przedstawiciele środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i mediów. Celem konferencji była dyskusja na temat wyzwań i dobrych praktyk w zakresie zwalczania antysemityzmu.

W ramach konferencji przygotowano cztery panele dotyczące:

  • bezpieczeństwa społeczności zydowskiej;
  • rola edukacji i inicjatyw pamięci o Holokauście w przeciwdziałaniu antysemityzmowi;
  • rola mediów i mediów społecznościowych;
  • rola społeczeństwa obywatelskiego i budowania koalicji w walce z antysemityzmem i wszelkimi formami nietolerancji i dyskryminacji.