Spotkanie z Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

26 marca na zaproszenie Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych uczestniczyliśmy w spotkaniu poświęconym aktualnej sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Małopolsce.

W czasie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

  • zachowania i rozwoju tożsamości, kultury i języka mniejszości;
  • organizacja kształcenia mniejszości narodowych i etnicznych;
  • podręczników do kształcenia ogólnego, dla mniejszości narodowych i etnicznych;
  • doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • dotacji celowych na wsparcie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości;
  • współpracy z instytucjami.

Na spotkaniu przestawiliśmy nasze rekomendacje oparte o badaniach, jakie przeprowadziliśmy w ramach projektu Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców.