Zespół Stowarzyszenia

zespół

w kolejności alfabetycznej:

Ewa Gordon

Członkini stowarzyszenia

Plastyk, hebraista. Tłumaczka klasycznej religijnej literatury hebrajskiej i autorka opracowań popularno-naukowych z dziedziny judaizmu i obyczajów żydowskich. Współpracuje z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie i JCC Kraków.
Prowadzi warsztaty kaligrafii hebrajskiej i wykłady na temat sztuki żydowskiej. Jako tłumacz żydowskiej literatury religijnej pracowała dla Fundacji Ronalda S. Laudera i Wydawnictwa Austeria.

Obrazy Ewy Gordon interpretują idee judaizmu, w połączeniu z kaligrafią hebrajską. Teksty wykorzystywane w tych pracach pochodzą z Biblii, Talmudu, modlitewników żydowskich i szeroko pojętej hebrajskiej literatury religijnej.
Prace Ewy Gordon znajdują się w prywatnych kolekcjach w Anglii, USA, Izraelu i w Polsce.

Jedną z najnowszych książek Ewy jest “Kaligrafia hebrajska. Keset Hasofer. Kałamarz sofera (1835)”, wydana w 2019 roku przez Wydawnictwo Scriptum. Książka służy nauce podstaw kaligrafii hebrajskiej do celów artystycznych, zawiera także ogólne informacje o zawodzie sofera (profesjonalnego kopisty Tory). Należy mieć jednak na uwadze, że nie można zostać soferem bez osobistej praktyki u autoryzowanego mistrza w tej dziedzinie.

http://donieba.com/pl/ksiazki/kaligrafia-hebrajska

Aleksandra Jach

Skarbnik

Aktywistka społeczna, absolwentka Paideia – Europejskiego Instytutu Studiów Żydowskich w Szwecji, studiowała Religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako ekspertka  współpracowała przy tworzeniu inicjatywy „Dikh he na bister (Look and don’t forget), Roma Genocide Remembrance Initiative” Współorganizatorka licznych warsztatów i międzynarodowych seminariów dotyczących mniejszości narodowych.

Obecnie mieszka i pracuje w Manchesterze, w Wielkiej Brytanii.

dr Zuzanna Hertzberg

Członkini Komisji Rewizyjnej.

Malarka, autorka instalacji i działań performatywnych oraz artywistka i edukatorka. Artystkę interesuje temat pamięci, cielesności oraz zagadnienia związane z szeroko rozumianą tożsamością i geopolityką.


W 2018 r. otrzymała stopień doktora na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (promotor prof. Leon Tarasewicz).
Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Sztuki Mediów pod opieką artystyczną prof. Leona Tarasewicza i prof.Krzysztofa Wodiczko. Dyplom z Wyróżnieniem Rektorskim ASP w Warszawie uzyskała w Pracowni Malarstwa prof. Leona Tarasewicza i dr hab Pawła Susida. Jest także absolwentką Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Uczestniczyła w wielu wystawach w kraju i za granicą m.in. w Czechach i na Ukrainie.

Członkini zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Współzałożycielka Żydowskiego Bloku Antyfaszystowskiego, Członkini Gminy Wyznaniowo Żydowskiej w Warszawie. W latach 2017-18 Sekretarz Zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.

więcej

Piotr Kwapisiewicz

Dyrektor wykonawczy

działacz społeczny w obszarze rzecznictwem, partycypacji społecznej oraz przeciwdziałaniem antysemityzmowi, mowie nienawiści, przestępstwom z nienawiści jak i innym formom dyskryminacji. Stypendysta Programu dla mniejszości realizowanego przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (OHCHR) w Genewie.


Na codzień konsultant IT, geoinformatyk, specjalista w zakresie przetwarzaniu danych przestrzennych.

Jako ekspert współpracował z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR / OBWE) przy tworzeniu platformy wspierającej zgłaszanie przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści. Członek zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy przy wdrażaniu programu „Otwarty Kraków”. Zespół jest organem doradczym Prezydenta Miasta Krakowa.

Jest współautorem „Księgi Dobrych Praktyk. Działania na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” oraz „Podstawa Programowa dla punktów edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce”.

Członek założyciel Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, w latach 2008-2009 viceprezes stowarzyszenia.

więcej

Anna Makówka-Kwapisiewicz

Członkini stowarzyszenia

Historyczka, dziennikarka, działaczka społeczna i trenerka antydyskryminacyjna. Koordynatorka programów w National Democratic Institute for International Affairs, członkini Komitetu Sterującego międzynarodowej sieci European Network – Countering Antisemitism through Education, ekspertka w obszarze rzecznictwa i praw człowieka współpracująca m.in z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR), Fundacją im. S.Batorego, Anna Frank House.


Doktorantka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie specjalizuje się w antysemityzmie, pamięci i Holokauście. Absolwentka wydziału historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracowała z Wydawnictwem Austeria i Midrasz, Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniem Centrum, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Instytutem KARTA, Domem Anny Frank, OBWE, Internationaler Bund Polska i Radiem Kraków Małopolska.

Autorka projektu wydawniczego „Majses”, w którym książka „Majn Alef Bejs” otrzymała główną nagrodę BolognaRagazzi. Twórczyni nowych narzędzi edukacyjnych do przeciwdziałania antysemityzmowi. Od 2010 r. Prezeska Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent.

więcej

dr Paweł Pustelnik

Członek stowarzyszenia

Współtworzył projekt Jewrnalism, współpracował również z American Jewish Committee, w ramach współpracy międzyreligijnej współoorganizował seminaria i konferencje dla młodzieży m.in w Strasbourgu i Budapeszcie. Paweł pracuje w grupie organizacji społecznych Pozytywne Inicjatywy – organizacji prowadzącej żłobki, przedszkola i szkoły na terenie województwa pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z planowaniem strategicznym i finansami.

Magdalena Szpilman

Członkini Komisji Rewizyjnej.

Studentka Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Pisze pracę doktorską z zakresu medycyny narracyjnej.


Posiada tytuł magistra neofilologii Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 15 lat pracuje jako tłumacz i edukatorka. Prowadziła wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Otwartym „Bereszit”, Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Fundacji Szalom” oraz na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie mieszka i pracuje w Londynie, w Wielkiej Brytanii.

więcej

dr Ruta Śpiewak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Aktywistka społeczna i badaczka. Tytuł doktora nauk społecznych, uzyskany na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytetu Warszawskiego.


Członkini Grupy Głównych Doradców Naukowych (Group of Chief Scientific Advisors) w ramach programu Europejskiego Mechanizmu Doradztwa Naukowego (SAM). Na co dzień pracuje jako badaczka obszarów wiejskich oraz alternatywnych sieci żywności w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akadami Nauk (PAN).

Od 2018 roku Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, członkini sądu polubownego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP.

więcej

Anna Zielińska

Sekretarz Zarządu

Prawniczka, ekspertka ds przeciwdziałania antysemityzmowi, działaczka organizacji żydowskich. Pełniła funkcje Doradcy ds. Przeciwdziałania Antysemityzmowi w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (OSCE/ODIHR). Współpracowała z American Jewish Committee (AJC), AIPAC, International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).


Uzyskała stopień naukowy magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim, przez rok studiowała politykę i historię na Bliskim Wschodzie – na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Podczas studiów była wolontariuszką w następujących organizacjach: Polska UNIA Studentów Żydowskich (przez 4 lata sprawowała funkcję Prezeski) i Jewish Joint Distribution Committee. Współpracowała z Agencją Żydowską, jako przedstawicielka Sochnutu na Polskę; Ambasadą Państwa Izrael w Polsce, jako asystentka doradcy ekonomicznego; Polską Organizacją Humanitarną, jako Desk Officer dla Misji Humanitarnej w Autonomii Palestyńskiej. Pracowała w AJC w Waszyngtonie.

Dodatkowe doświadczenia zawodowe zdobyła jako stypendystka w American Jewish Community w Waszyngtonie oraz jako koordynatora konferencji dla Polski – we współpracy z The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

więcej