Stanowisko Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent w sprawie wdrożenia w Polsce unijnego aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act, DSA)

Antysemickie incydenty w roku 2023. Badanie doświadczenia społeczności żydowskiej

Zjawiska społeczne związane z mechanizmami przemocy międzygrupowej a ochrona porządku publicznego. Przewodnik dla Straży Miejskiej

Monitoring nienawistnych treści. Wybory parlamentarne 2023

Monitoring nienawistnych treści. Wybory parlamentarne 2023

Zabezpieczenie naszej społeczności, ochrona naszej demokracji: zwalczanie antysemityzmu poprzez zintegrowane podejście do rzeczcznictwa i bezpieczeństwa

F**kup-ownik.Sukces w cieniu porażek 

Centrum Wielokulturowego: wizje i rekomendacje

Diagnoza sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Krakowie

Diagnoza sytuacji migrantów przymusowych na terenie Krakowa