Krakowski Szlak Kobiet

Mifgashim be Polin

Polki, Żydówki – Krakowskie Emancypantki

Żydowska Biblioteka im. ReMU

Żydowskie Salon Literacki

Projekt Polska

Koalicja Równych Szans

International Council of Jewish Women

ENCATE European Network Countering Antisemitism Through Education

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka