Podstawa programowa dla punktów edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce

Podstawa programowa dla punktów edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce

Podstawa programowa dla punktów edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce
Podstawa programowa dla punktów edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce

Publikacja zawiera opracowane przez ekspertów podstawy programowe dla szkółek żydowskich obejmujące tematycznie: tradycje, kulturę, literaturę i historie. Podstawa została uzupełniła o  wskazówki pedagogiczne i psychologiczne dla nauczycieli oraz przepisy z zakresu edukacji mniejszościowej wskazując na możliwe formy realizacji programów w ramach formalnych systemów edukacji.

Spis treści:

I. Wstęp

II. Podstawy prawne szkolnictwa dla mniejszości

III. „Korczakowskie inspiracje” do podstawy programowej

IV. Podstawa Programowa – Tradycje Żydów w Polsce

V. Podstawa Programowa – Kultura żydowska w Polsce

VI. Podstawa Programowa – Literatura żydowska w Polsce

VII. Podstawa Programowa – Historia Żydów w Polsce

VIII. Biogramy autorów i autorek

IX. Informacja o Żydowskim Stowarzyszeniu Czulent

Publikacja powstała w ramach projektu „Podstawa programowa dla punktów
edukacyjnych i szkółek żydowskich w Polsce”, finansowanego ze środków
Koret Foundation oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

nasze publikacje