Bezczynność władz wobec antysemickiego marszu w Kaliszu

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, Fundacja American Jewish Committee Central Europe, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Żydowskie Stowarzyszenie „Czulent” w Krakowie i naczelny rabin Michael Schudrich złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Kalisza i szefa kaliskiej policji o niedopełnienie obowiązku rozwiązania zgromadzenia publicznego 11 listopada w Kaliszu.

Więcej na: https://wiadomosci.gazeta.pl/…/7,114883,27821637…