Oświadczenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent popiera oświadczenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP dotyczące publicznego głoszenia treści antysemickich.