Wspólne oświadczenie organizacji żydowskich poparcia Roboczej Definicji Antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Pierwsze warsztaty za nami

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Zasady budowania partnerstwa ze społecznością lokalną.

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Bezczynność władz wobec antysemickiego marszu w Kaliszu

Oświadczenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life

Debata Okrągłego Stołu „Wobec zjawiska Żydów na szczęście w Polsce”

Polecamy panel dyskusyjny Przyszłość „Żyda na Szczęście” w Krakowie

Wspólne stanowisko uczestników obrad Okrągłego Stołu pt.: Wobec zjawiska „Żydów na szczęście” w Polsce