Analysis of the experiences of victims of criminal offences and incidents motivated by hate

Poczujmy się bezpiecznie. Zgłoś antysemityzm

Wspólne oświadczenie organizacji żydowskich poparcia Roboczej Definicji Antysemityzmu Międzynarodowego Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Pierwsze warsztaty za nami

Zapobieganiu zjawisku przestępczości z nienawiści. Zasady budowania partnerstwa ze społecznością lokalną.

Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030

Bezczynność władz wobec antysemickiego marszu w Kaliszu

Oświadczenie Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life

Debata Okrągłego Stołu „Wobec zjawiska Żydów na szczęście w Polsce”