Addressing hate crimes after Kyoto

Nowy projekt „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zniekształceniom Holokaustu

Wobec zjawiska „Żyd na szczęście”

ENCATE – spotkanie Sieci online

Spotkanie robocze: Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej

European Network – Countering Antisemitism through Education – spotkanie 23-25 października w Berlinie

Propaganda i kampanie w mediach elektronicznych podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Ogólnopolska konferencja organizacji żydowskich: „Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce”.

Konferencja na temat zwalczania antysemityzmu w regionie OBWE