EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life

Debata Okrągłego Stołu „Wobec zjawiska Żydów na szczęście w Polsce”

Polecamy panel dyskusyjny Przyszłość „Żyda na Szczęście” w Krakowie

Wspólne stanowisko uczestników obrad Okrągłego Stołu pt.: Wobec zjawiska „Żydów na szczęście” w Polsce

Addressing hate crimes after Kyoto

Nowy projekt „Strategie współpracy i włączania osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie”

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zniekształceniom Holokaustu

Wobec zjawiska „Żyd na szczęście”

ENCATE – spotkanie Sieci online

Spotkanie robocze: Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej