Lessons Learned from Central Europe Interfaith Coalitions

W grudniu Żydowskie Stowarzyszenie Czulent wzięło udział w wydarzeniu “Lessons Learned from Central Europe Interfaith Coalitions” zorganizowanym przez National Democratic Institute. Ten cykl wykładów był okazją do podzielenia się naszymi doświadczeniami z realizacji projektów i zaprezentowania wyników działań.

Pierwszego dnia reprezentanci Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent – Anna Zielińska i Piotr Kwapisiewicz oraz Kamila Dąbrowska z Muzeum Żydowskiego Polin, uczestniczyli w panelu dyskusyjnym Partnering with Municipal Governments. Spotkanie zostało zorganizowane przez National Democratic Institute (NDI) Polska i Węgry oraz biura NDI krajów Bałkanów Zachodnich. Na panelu omówiono doświadczenia z realizacji projektów rzeczniczych. Prezentacja skupiła się na wdrażaniu projektów poprzez współpracę z partnerami strategicznymi, m.in. instytucjami kultury, związkami wyznaniowymi i samorządami. Na przykładzie projektu koalicyjnego „Wdrożenie roboczej definicji antysemityzmu IHRA w Polsce”, prelegenci i prelegentki przedstawili wykorzystanie kampanii rzeczniczych i partnerstw strategicznych w celu podniesienia świadomości i promowania przyjęcia roboczej definicji antysemityzmu IHRA.

Drugiego dnia Piotr Kwapisiewicz z Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent, Elżbieta Mirga-Wójtowicz reprezentująca Fundację Jaw Dikh oraz Myroslava Keryk  reprezentująca Fundację Nasz Wybór wzięli udział w debacie „Inclusive Policy Development”, gdzie omówili doświadczenia z realizacji projektu rzeczniczego realizowanego dzięki wsparciu NDI, a mającego na celu stworzenie komplementarnego narzędzia współpracy pomiędzy mniejszościami a lokalną administracją.